Mineralna ishrana leske

192

Mineralna ishrana zasada jedna je od najvažnijih agrotehničkih mera u gajenju leske.

Veoma je važno da se pre podizanja zasada lešnika ispita hemijski sastav zemljišta, kako bi se konstatovali nedostaci makroelemenata i po preporuci moglo obaviti meliorativno đubrenje i hemijska popravka zemljšta. Preporuka je i da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se popravio i mehanički sastav tla.

Ako se ispoštuju sve preporučene mere može se očekivati da zasad praovovremeno stupi u punu rodnost i da donosi visoke prinose. Naravno, tokom godina rasta i plodonošenja  veoma je bitna redovna mineralna israna, kako po količini i vrsti đubriva tako i po rasporedu odnosno vremenu primene istih. Za zasade leske u punom rodu sa projektovanim prinosom od oko 2 tone lešnika po hektaru, orjentacione norme su:

– 80kg azota (N)/ha godišnje
– 40kg fosfora (P)/ha godišnje
– 160kg kalijuma (K)ha godišnje

Vrlo je bitno da se ove vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od starosti biljke, vrste zemljišta i očekivanog prinosa, zato je preporuka da se hemijska analiza zemljišta radi svake četvrte ili pete godine. Mešana mineralna đubriva NPK (6-12-24) trebalo bi deponovati na jesen i najbolje u zonu korenovog sistema po mogućstvu depozitorima, u suprotnom trebalo bi po razbacivanju obaviti mehanizovanu obradu (tanjiranje ili freziranje) kako bi se mineralno đubrivo unelo u zemljište. Formulacija NPK đubriva zavisi od hemijskog sastava zemljišta i količine makroelemenata u njemu. Azotna (N) prihrana se obavlja u proleće u periodu februar-april, najbolje 2/3 od preporučene količine (i to najbolje iz dva puta), a preostalu 1/3, od preporučene količine, u periodu oktobar-novembar. Ova jesenja azotna prihrana je bitna iz razloga što je koren leske aktivan preko cele godine i da bi se što bolje formirao rodni potencijal za narednu godinu. Takođe se preporučuje i folijarna prihrana leseke u periodu jun-avgust sa folijarnim đubrivima koja u sebi sadrže bor, magnezijum i kalcijum, zato što su to mikroelementi koji značajno utiču na formiranje generativnih organa leske koji se formiraju u tom periodu.

Izvor: dipl.ing.Milorad Jocković (korišćena literatura: „Gajenje leske“ Ministarstvo poljoprivrede, kao i saznanja sa I seminara o gajenju leske održanog u Novom Sadu 2018.)

Foto: Pixabay


reklama