Minimalna količina meda za predaju pogonu „Naš med“ spuštena na 150 kg

571

Na zahtev brojnih pčelara, Pogon „Naš med“ spustio je minimalnu količinu za predaju meda Pogonu sa 300 kg na 150 kg.

Ovo ograničenje uvedeno je iz ekonomskih razloga, jer se jednostavno ne isplati uzorkovati i raditi analize na manjim količinama.

Smanjenje na 150 kg važi samo u slučaju da dva pčelara obezbede da se uzorkovanje na jednom mestu obavi na najmanje 300 kg meda, odnosno da med donesu na jednu lokaciju gde će se obavljati uzorkovanje i preuzimanje meda, a da u prijavi to sve eksplicitno navedu.

Pčelar sa najmanje 150 kg meda trebalo bi da svoj med odnese na lokaciju drugog pčelara sa takođe najmanje 150 kg meda, gde će se obaviti uzorkovanje i kasnije preuzimanje. Naravno, med se može odneti i do pčelara koji ima više tona meda, ali minimum je takođe 150 kg.

Obaveza nabavke buradi od Pogona naravno ostaje. Pčelar je dužan da kupi potreban broj buradi, a novac mu se vraća prilikom otkupa meda.

Foto: SPOS


reklama