Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore organizuje akcije čišćenja vodotoka sliva reke Drine

4

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Opštine Mojkovac i Komunalnog preduzeća Gradac organizovali su akciju čišćenja reka Rudnice i Tare, kao i uređenja okolnog prostora.

Inicijativu čišćenja i uređenja vodotoka sliva reke Drine u Crnoj Gori, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je u saradnji sa lokalnim samoupravama na području ovog sliva i korisnicima Programa malih grantova. Inicijativa je podržana kroz drugi javni poziv Ministarstva za Program malih grantova u okviru Regionalnog projekta „Upravljanje slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu“. Program malih grantova je aktivnost za koju je ukupno opredeljeno 200.000 evra, za unapređenje lokalnih zajednica i ekološki razvoj.

Reka Rudnica jedna je od najvećih pritoka reke Tare. Protiče kroz basen napuštenog rudnika olova i cinka, te stoga predstavlja jedan od zagađivača reke Tare. Osim toga, na obalama Rudnice, gde se nalazi i istoimeno prigradsko naselje, na samo kilometar udaljenosti od centra Mojkovca, prisutna je bila velika količina otpada.

Učesnici akcije, prethodnih dana, uklonili su dive deponije i uredili korito i obale Rudnice u dužini od 600 metara. Prostor je uređen, postavljene klupe i kante za otpatke, posađeno drveće. Od neuglednog i zapuštenog prostora stanovnici ovog kraja, ali i posetioci, sada imaju priliku da uživaju u prirodnom ambijentu uz čistu reku.

Tom prilikom, predsednik Opštine Mojkovac Ranko Mišnić izjavio je da akteri ove akcije na ovaj način „šalju poruku o značaju očuvanja životne sredine, pokazujući da smo svi odgovorni za prostor u kojem živimo“.

– Čišćenje reke Rudnice i prostora oko nje imaće i širi efekat, imajući u vidu da je ona najveća pritoka reke Tare – kazao je Mišnić.

Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Momčilo Blagojević istakao je da je ova aktivnost značajan doprinos zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine, podizanju svesti svih društvenih subjekata i pojedinaca, kao i promociji zajedničkih aktivnosti u tom pravcu.

Blagojević je najavio da će akcija „Sačuvajmo reke, ne bacajmo otpad“ već sledeće nedelje biti organizovana u Bijelom Polju, kad će zajedno sa korisnicima Programa malih grantova sa ovog područja, raditi na čišćenju Lima.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore


reklama