Ministarstvo poljoprivrede pozvalo banke da se uključe u realizaciju novog projekta sa Svetskom bankom

46

U sklopu sprovođenja Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project – SCAP) koji implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije iz Zajma Svetske Banke, predviđeno je i učešće sektora poslovnih banaka.

Poslovne banke koje su zainteresovane za učešće u sprovođenju projekta će sa Ministarstvom sklopiti Ugovor o saradnji, slično kao i kod sprovođenja mera kreditne podrške farmerima.

Iz Ministarstva pozivaju poslovne banke zainteresovane za učešće na sprovođenju Projekta konkurentna poljoprivreda Srbije da uzmu učešće na informativnoj radionici vezanoj za objavljivanje prvog Javnog poziva u sklopu sprovođenja ovog Projekta.

Zainteresovane poslovne banke mogu se prijaviti na email adresu radivoj.nadlacki@minpolj.gov.rs.

Svaka zainteresovana poslovna banka može delegirati maksimalno tri lica koje će putem aplikacije ZOOM učestvovati na informativnoj radionici.

Prijavu i spisak lica koja će ispred zainteresovane poslovne banke učestvovati na informativnoj radionici potrebno je proslediti na pomenutu email adresu najkasnije do ponedeljka u 18 časova, kako bi informativna radionica bila organizovana u sredu 7. aprila 2021.

Posle sagledavanja broja prijavljenih učesnika i tehničkih mogućnosti zainteresovani će biti obavešteni o tačnom vremenu održavanja informativne radionice kao i o ostalim informacijama vezanim za uključenje na radionicu.

Foto: Pixabay, Unsplash


reklama