Mirovanje vinove loze

204

Zimsko mirovanje vinove loze počinje kad potpuno opadne lišće, a završava se sa početkom kretanja sokova u proleće.

Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. Tako, u umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta.

Razlikujemo dve vrste mirovanja:

1. fiziološko
2. ekološko

Fiziološko mirovanje se odlikuje određenim fiziološkim stanjima zimskih okaca i pada u vreme kad su okca formirana i prilagođena uslovima prezimljavanja. Fiziološko mirovanje počinje krajem avgusta i traje 4 – 5 meseci, do druge polovine januara.

Posle toga nastaje ekološko mirovanje koje je uslovljeno isključivo spoljnim uticajima.

Od spoljnih faktora presudan uticaj ima niska temperatura, koja produžava period mirovanja. U periodu zimskog mirovanja količina vode u zrelim lastarima i višegodišnjim delovima loze je vidno smanjena i kreće se od 45 do 50 odsto. Ukoliko je procenat vode u lastarima manji, loza je otpornija prema niskim temperaturama.

Izvor: ing. poljoprivrede Dragoljub Glišić, vocarstvo.rs

Foto: Pixabay


reklama