Mirović i Trivan razgovarali o rešavanju ekoloških problema u Vojvodini

26

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarali su u Novom Sadu o realizaciji projekata na sanaciji ’crnih tačaka’ u oblasti zaštite životne sredine koji su na teritoriji AP Vojvodine, kao i koordinaciji zajedničkih aktivnosti na rešavanju pitanja, poput sanacije deponije u Novom Sadu, regionalnih deponija i deponija u opštinama, kao i o problemima upravljanja otpadnim vodama.

– Pokrajinska vlada i nadležni pokrajinski sekretarijati u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u budućnosti će nastupati koordinisano kada je u pitanju zaštita životne sredine u Vojvodini – rekao je posle sastanka predsednik Mirović.

On je dodao da to u praksi znači da će se u svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini detektovati ekološki problemi i ekološke „crne tačke“, te da će se zajednički finansirati nedostajuća projektna dokumentacija za one projekte koji treba da otklone ekološke „crne tačke“.

Dogovoreno je i da će se zajednički raditi na velikim projektima koji se finansiraju iz državnih, pokrajinskih i lokalnih budzeta i međunarodnih fondova, poput sanacije Velikog bačkog kanala, i drugih projekata.

– Koordinisaćemo i napore kada je reč o inspekcijskom nadzoru u ovoj oblasti, a poslednjih dana i nedelja u ozbiljnoj meri udaramo na veliki kriminal u ovoj oblasti, na one koje su se drznuli, da čineći teška krivična dela, zagađuju životnu sredinu i uništavaju zdravlje nas i naše dece – kazao je Mirović.

Kako je predsednik Pokrajinske vlade naglasio, dogovoreno je i da se intenzivira saradnja svih ustanova i institucija čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina kad je u pitanju izrada zakona i podzakonskih akata, kako bismo imali bolje uokviren sistem u ovoj oblasti, koji će značiti efikasnije postupanje nadležnih organa.

U budućnosti će efikasnije sarađivati i zavodi za zaštitu prirode, jer je cilj da i državni i pokrajinski zavodi, postupajući efikasnije, štite one vrednosti u ovoj oblasti, koje imaju ne samo državni i pokrajinski karakter, već i evropski.

– Zajednički smo započeli jednu fazu koja će biti mnogo produktivnija i sadržajnija u ovoj oblasti – zaključio je Mirović.

Ministar Trivan je istakao da je pitanje zaštite životne sredine jedno od najvažnijih pitanja u Srbiji i AP Vojvodini. Dodao je da će resorno ministarstvo učiniti sve da pomogne realizaciju svih ekoloških projekata u Vojvodini, istovremeno sarađujući sa svim institucijama, lokalnim samoupravama, naročito sa Zavodom za zaštitu prirode Vojvodine, „Vodama Vojvodine“ i „Vojvodinašumama“.

On je naglasio da je predsednik Mirović pokazao apsolutno razumevanje za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredina kojih ima u čitavoj Srbiji, pa i u Vojvodini.


reklama