Mladenovac regresira troškove veštačkog osemenjavanja krava

35

Gradska opština Mladenovac raspisala je Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja goveda za izvršeno osemenjavanje u periodu od 1. januara do 30. aprila 2021. godine.

Za ovu svrhu opredeljeno je 1.800.000, dinara.

Na Konkurs mogu da se prijave fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije gradske opštine Mladenovac koji su upisani u registar i u aktivnom su statusu.

Grla za koja se podnosi zahtev moraju da budu u vlasništvu nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili člana njegovog domaćinstva.

Podnosilac zahteva ima pravo na regres u iznosu od 1.800 dinara.

Rok za predaju dokumentacije je 7. maj 2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/824-16-74.

TEKST KONKURSA

OBRAZAC PRIJAVE

Foto: Unsplash


reklama