Moljac paradajza

325

Tuta absoluta, odnosno moljac paradajza, je relativno nova štetočina na našim prostorima, ali vrlo brzo uvrstila se među one koji prave najveće štete.

Poreklom iz Južne Amerike, kod nas je moljac paradajza prvi put zabeležen 2011. godine u okolini Rume, Uba i Leskovca, a danas je rasprostranjen u skoro svim krajevima naše zemlje.

U pitanju je karantinska štetočina koja se nalazi na EPPO A1 karantinskoj listi i posebno je značajna u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji gde se paradajz gaji tokom cele godine.

Napada useve iz porodice Solanaceae (pomoćnice) i to uglavnom paradajz, plavi patlidžan, krompir, ali može da se javi i na paprici i duvanu, i pričinjava štete koje mogu da budu u 100%.

Štete pravi larva – gusenica koja se hrani lišćem i stabljikom pri čemu pravi mine – hodnike, koji jako podsećaju na oštećenja od lisnih minera. Ali, za razliku od njih, mine koje pravi moljac paradajza su dosta šire i veće sa prisutnim izmetom koji guraju u jedan ćošak mine. Larve se mogu ubušiti i u stablo usled čega je onemogućen normalan rast biljke, a rana nastala ubušivanjem je odlično mesto za razvoj bolesti. Larve se ubušuju i u plodove, kako zrele tako i zelene, zbog čega dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na potpuno propadanje plodova koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.

Suzbijanje

* Biološke mere borbe (primena parazita, predatora kao i insekticida biološkog porekla) daju odlične rezultate u celokupnoj proizvodnji paradajza.

* Kvalitetna obrada zemljišta, iznošenje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka.

* Korišćenje zaštitnih mreža, postavljanje feromonskih i lovnih klopki radi praćenja leta insekata.

Suzbijanje je dosta otežano i iz razloga što moljac paradajza ima mnogo generacija (10-12) godišnje.

Od preparata mogu se koristiti: Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25l/ha (karenca 3 dana), Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana), Voliam Targo 063 SC (a.m.hlorantraniliprol+abamektin) 0,08-0,1% (karenca 3 dana).

Uz primenu preparata preporuka je da se doda okvašivač Etalfix pro 0,2l/ha ili Silwet L-77 0,25l/ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida.

Izvor: dipl. inž. Dragana Urošević , Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pete Nelson, North Carolina State University, Bugwood.org, Pete Nelson, North Carolina State University, Bugwood.org


reklama