Monilioza borovnice

302

Gljivica Monilinia vaccinii-corymbosi izaziva kod borovnice uvenuće mladih izdanaka koji dobijaju mrku boju i propadaju, što često pogrešno može da navede na zaključak da su navedena oštećenja izazvana mrazom.

Pojavljuje se nekroza glavnog nerva lista tako da list dobija izgled lista hrasta. Može se desiti i sporulacija patogena duž glavnog lisnog nerva. Tkivo u osnovi cvetnih grozdova može izgledati vodenasto ili mrko. Kako se plod razvija, bobice iznikle iz obolelih cvetova poprimaju braon ili krem boju. Zaraženi plodovi se mumificiraju i padaju na zemlju.

Sledećeg proleća, na mumificiranim bobicama pojavljuju se apotecije, a iz njih se oslobađaju spore. Predstavlja veći problem ukoliko je zasad na vlažnom terenu i u blizini šuma (patogen se može širiti sa divljih borovnica).

Ukoliko se bolest pojavi, moguć je gubitak i do 60%, što je nulta tolerancija u procesu prerade plodova. Ako je produženo cvetanje i vreme koje pospešuje polinaciju, povećava se rizik od zaraze ploda.

Temperature od 12 do 14 stepeni optimalne su za klijanje mumija što je usklađeno sa fenološkim razvojem borovnice. Prolećni mrazevi povećavaju rizik od sušenja grančica.

Od mera suzbijanja preporučuje se tanjiranje zemljišta ispod samog žbuna, neposredno pred kretanje pupoljaka, kako bi se sprečilo obrazovanje spora. Oboljenje se može i hemijski suzbiti višestrukim prskanjem fungicidima na bazi hlorotalonila (Dakoflo 720 SC, Bravo 720 SC, Balear 720 SC – 1,5-2 l/ha, odnosno svakih sedam do deset dana od pojave pupoljaka do vremena punog cvetanja).

Alternativno, oboljenje se suzbija i primenom cirama (Ciram, Ziram Zorka, Fitociram – 0,3%, koji se nanosi na vrhove mladih pupoljaka, dva puta u intervalu od sedam dana. Fungicidi na bazi azoksistrobina (Quadris, Quin, Promesa, Teatar – 0,075%) takođe mogu biti efikasni u kontroli, ali ne bi ih trebalo primenjivati u blizini zasada sa jabukom zbog izražene fitotoksičnosti.

Ostali efikasni preparati su na bazi kaptana (Metod, Merpan – 0,3%), ciprodinila+fludioksonila (Swich – 0,8 kg/ha), piraklostrobina i boskalida (Signum -0,5-0,75 kg/ha). Preporučuje se korišćenje hemijskih preparata različitog mehanizma dejstva, kako bi se izbegla rezistentnost patogena.

Izvor: dipl. inž. Ljiljana Jeremić, PSSS Jagodina

Foto: Caleb Slemmons, National Ecological Observatory Network, Bugwood.org, Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San Luis Obispo, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org


reklama