Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu produžen upisni rok

10

Poljoprivredni fakulltet u Novom Sadu produžio je rok za upis na osnovne studije. Budući studenti mogu da se prijave još u ponedeljak 19. jula i konkurisati za jedno od preostalih 339 mesta.

Na budžet se može upisati 198 studenata, dok je samofinansirajućih slobodno još 141 mesto.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Agroekonomiji, čak 100, na Ratarstvu i povrtarstvu ih ima 51, isto koliko i na studijskom programu Voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura.

Studenti mogu da konkurišu i za upis na studijske programe: Animalna proizvodnja, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi, Uređenje, korišćenje i zaštita voda, Pejzažna arhitektura i Organska poljoprivreda.

Za više informacija pogledajte OVDE.

Foto: Facebook


reklama