Najčešća virusna oboljenja paprike

3165

Papriku napada preko 20, ali najviše štete pričinjava pet vrsta virusa. Česte su i mešovite zaraze sa više virusa, a simptomi pojedinih viroza su veoma slični te se tačan prouzrokovač bolesti može odrediti samo serološkom analizom ili pomoću elektronskog mikroskopa.

Virus mozaika duvana (TMV) – Zaražene biljke su mozaično prošarane, ponekad hlorotične, listovi su deformisani. Obolele biljke zaostaju u porastu, patuljave su. Na listovima preosetljivih sorti stvaraju se nekrotične pege. Infekcija se ostvaruje preko mehaničkih povreda. Zaraženi biljni ostaci i zaraženo seme predstavljaju primarni izvor inokuuluma.
Zaštita: Inokuulum na semenu može se uništiti tretiranjem semena sa dvopostotnim rastvorom NaOH.

Virus blagog mozaika paprike (PMMoV) – Na zaraženim listovima javlja se slab mozaik, a ivice listova su talasaste. Ukoliko se infekcija ostvari rano, biljke su patuljave, plodovi su sitni i deformisani.
Zaštita: Ista kao kod TMV.

Virus mozaika lucerke (AMV) – Na liskama se javljaju jasno ograničene hlorotične bele pege koje mogu da se prošire na celu površinu. Virus se širi vašima na neperzistentan način, a ređe mehanički.
Zaštita: Izbegavati parcele koje se graniče sa lucerištima, suzbijati biljne vaši insekticidima.

Virus crtičastog mozaika krompira (PVY) – Duž lisnih nerava se stvaraju tamnozelene mozaične pege. Mladi listovi su deformisani i mozaično prošireni. Širi se preko mehaničkih povreda i lisnim vašima.
Zaštita: Uništavanje srodnih korovskih biljaka, kao i lisnih vaši.

Virus mozaika krastavca (CMV) – Ukoliko su zaraze rane, biljke ostaju kržljave. Biljke obilno cvetaju, ali rod je umanjen. Virus dospeva u biljku putem lisnih vaši ili preko mehaničkih povreda.
Zaštita: Suzbijanje lisnih vaši i uništavanje korova – domaćina virusa.

Virus bronzavosti paradajza (TSWV) – Na donim listovima javljaju se nekrotični prstenovi. Na mlađim listovima stvara se mozaik, a najmlađi vršni listovi su deformisani. Na mladim plodovima simptomi su u vidu koncentričnih prstenova. Bolest je češća u zatvorenom prostoru.
Zaštita: Uništavanje korova i vektora. Obavezan plodored u gajenju paprike.

Izvor: dipl. inž Ružica Đukić, PSSS Jagodina

Foto: Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San Luis Obispo, Bugwood.org, The Ohio State University


reklama