Najčešće greške pri rezidbi

1163

Rezidba je najvažnija pomotehnička mere, od koje u velikoj meri zavisi uspeh jedne voćarske proizvodnje. Odavno u našem narodu postoji izreka: ‘Ko ne reže-taj i ne bere!’. Ipak, u mnogo slučajeva se rezidbi ne pridaje dovoljna pažnja, izvodi se nestručno, tek ‘radi reda’, ili se prosto preskoči, što će svakako imati negativan uticaj na prinos i vitalnost voćnjaka. 

Prve greške se prave tokom samog podizanja voćnjaka, pri nepravilnom postavljanju sadnice. Inače, greške tokom podizanja i prvih godina nege voćnjaka je kasnije teško, skupo i gotovo nemoguće ispraviti. Dakle već prilikom sadnje treba voditi računa da spojno mesto podloge i sorte, kalem, bude na odgovarajućoj visini u odnosu na zemljište. Kod okulanata, odnosno sadnica bez prevremenih grančica kalem mora da bude 8-10 cm iznad nivoa zemlje, dok kod KNIP, odnosno sadnica sa prevremenim grančicama kalem treba da bude 10-15 cm iznad nivoa zemlje. Tako posađenu sadnicu treba prekratiti na visinu za formiranje željenog uzgojnog oblika, međutim, često se dogodi da se prekrati na mnogo većoj visini, ili se ne prekrati uopšte. Ovo dovodi do nepotrebnog izduživanja voćke i oteževanja svih budućih pomotehničkih operacija. Ako se sadnica ne prekrati uopšte, kruna se slobodno razvija, pa je svako stablo „priča za sebe“, što nam otežava dalji rad. U suštini je uniformne zasade, sa pravilno formiranim uzgojnim oblikom prilično lako orezati, jer se sve radi šablonski, a za kvalitetnu rezidbu treba mnogo manje vremena, i radne snage.

Sledeće na šta treba obratiti pažnju pri formiranju voćnjaka je pravilan raspored grana u krošnji. Veoma je izražena pojava da se iz jednog čvora na stablu formira veći broj grana, što dovodi do lomljenja usled tereta roda ili vremenskih neprilika poput jakog vetra ili obilnih snežnih padavina. To dovodi do smanjenja rodnog potencijala i iscrpljivanja voćke, a nastale rane mogu biti ulazni otvori za patogene.

Za pravilnu rezidbu je, naravno, najvažnije poznavanje rodnih elemenata po voćnim vrstama, kako ne bi došlo do uklanjanja rodnih grančica i umanjenja očekivanog prinosa. Posebno kod jabučastih voćnih vrsta je izraženo prekraćivanje jednogodišnjih mladara, što se kod ovih voćnih vrsta nikada ne radi. Ukoliko ih je previše, ove grančice se proređuju tako što se suvišne uklone iz osnove, a ostale se rasporede po sistemu riblje kosti. Takođe treba izbegavati uklanjanje obrastajućih grančica sa skeletnih grana, jer se tako rodnost prebacuje na periferiju krune, a unutrašnjost ostaje ogoljena.

Ono što treba uklanjati jesu grane koje rastu pod oštrim uglom naviše i sve one koje rastu naniže. Vertikalne grane se mogu prekratiti na bočni porast. Takođe, ne treba izbegavati prekraćivanje centralne vođice, kod oblika koji je imaju, da ne bi došlo do bespotrebnog izduživanja. U zasadima gde se to ne radi, česta je pojava alternativna rodnost.

Veliki broj proizvođača smatra da je sve završeno sa zimskom rezidbom, međutim, ne bi trebalo zaboraviti ni značaj zelene rezidbe. Pravilna i pravovremeno izvedena zelena rezidba umnogome određuje prinos za narednu godinu, jer se nakon nje, u drugoj polovini vegetacije diferenciraju cvetni pupoljci za narednu godinu. Ako se zelena rezidba ne obavi, ti pupoljci ostaju u senci, a diferencijacija je smanjena. Previše gusta krošnja pogoduje razvoju biljnih bolesti i štetočina, zrenje plodova je otežano, oni su slabije obojeni u odnosu na karakterističnu boju za gajenu sortu, slabijeg su kvaliteta. Kvalitetno obavljena zelena rezidba uveliko olakšava izvođenje zimske rezidbe, jer se zelenom rezidbom ukloni i preko 50% grana koje bi se i onako odstranile zimskom rezidbom.

Zelenom rezidbom se takođe obnavlja rodno drvo, i inicira formiranje obrastajućih grančica drugog i trećeg reda, na kojima će se formirati rodni elementi. U cilju smanjenja prisustva bolesti i štetočina u voćnjaku, preporučuje se da se iz zasada svo otpalo lišće, truli plodovi i grane koje se odbacuju zimskom ili zelenom rezidbom, iznosi iz voćnjaka i spaljuje. Zimsku zaštitu voćnjaka najbolje je obaviti nakon sprovedene rezidbe jer je na ovaj način smanjen utrošak sredstava za zaštitu, sama voćka se kvalitetnije istretira, i smanjuju se troškovi.

 


reklama