Najčešće greške prilikom sadnje voćaka

762

Jesenja sadnja voćaka obično se obavlja tokom oktobra i novembra, kad su temperature vazduha iznad nule, a zemljište nije smrznuto.

Jedna od značajnih karika u lancu mera za uspešno gajenje voćaka je i pravilna sadnja. Nepravilna sadnja je često uzrok slabog napredovanja voćaka, pa čak i neuspehu u voćnjaku.

Najčešće greške koje se čine prilikom sadnje voćaka u rupi su:

– rupe se kopaju kasno i nisu dovoljno velike
– sadnice se ne pripremaju na odgovarajuci način
– sadnice se sade duboko
– koren sadnice se ne zatrpava odgovarajućom zemljom
– nepravilno se dodaju mineralna đubriva
– nepravilno se dodaje stajnjak
– ne obavlja se obavezno zalivanje posle sadnje
– u hladnim krajevima, gde preti golomrazica, ne nagrće se zemlja oko sadnice

Ako se sadnice sade u rupe, rupe bi trebalo kopati bar mesec dana pre sadnje, posebno na težim zemljištima. Dimenzije rupe su prečnika 100-120 cm i dubine 60 cm. Pre sadnje, sadnice je potrebno pregledati i oštrim makazama odrezati oštećene delove korena uspravno na pravac pružanja korena. Na taj način se pravi najmanja rana. Tako pripremljene sadnice trebalo bi držati 24 časa u smesi balege i ilovace, ili u vodi kako bi se osvežile.

Posebno je važna dubina sadnje. Da bi se obezbedila pravilna dubina, voćke ne bi trebalo saditi bez sadne daske, a ako je nema, u istu svrhu može poslužiti i duža drška lopate. Pre sadnje sadna daska trebalo bi da se postavi vertikalno, bez obzira na pad terena. Sadnice treba posaditi tako da zona korenovog vrata bude u visini gornje ivice sadne daske. Slaganjem zemlje, na koje treba računati, korenov vrat će doći u visinu nivoa zemlje. Mesto kalemljenja ne sme biti u zemlji nego desetak centimetara iznad površine tla.

Praksa je pokazala da je za uspešno primanje sadnica važno da koren povređen prilikom vađenja u rasadniku bude zatrpan samo oranicom koja ne sme da se đubri prilikom sadnje. U tu svrhu, površina humke u sredini rupe trebalo bi pre sadnje da se pokrije sa nekoliko centimetara oranice. Na ovaj sloj oranice, u skladu sa visinom sadne daske, postavlja se koren voćke, koji takođe treba zatrpavati neđubrenom oranicom. Posle sadnje obavezno je zalivanje voćke.

Mineralna đubriva trebalo bi dodavati samo prema savetu poljoprivrednog stučnjaka (jer je obavezno potrebna analiza zemljišta). Ona se moraju dobro izmešati sa zemljom. Da bi se to postiglo, zemlja kojom će se zatrpavati rupa sa oraničnog sloja potrebno je da se razvuče u sloju debljine 10 cm, a zatim se po tom sloju raspe odgovarajuće đubrivo. Prilikom zatrpavanja rupe, ona će se pomešati sa zemljom. Stajnjak ne sme da se stavlja na dno rupe. Poluzagoreli stajnjak se dodaje po završenoj sadnji oko sadnice u vidu prstena, a zatim se pokrije slojem zemlje.

Bez obzira na to kolika je vlažnost zemljišta u koju se sadi, posle zatrpavanja, sadnice treba obavezno dobro zaliti, sve dok se na površini ne pojave mehurići. Posle zalivanja obavezno treba nagrnuti suvu zemlju. U krajevima gde preti golomrazica, posle sadnje oko sadnice trebalo bi napraviti humku visine 20-30 cm, kako bi se koren tek posađene voćke zaštitio od niskih zimskih temperatura. Humku bi trebalo u proleće razgrnuti.

Da bi se formirala krošnja, sadnica se orezuje tek u proleće pre kretanja vegetacije.

Posle sadnje, ako se ne pravi humka, u jesen bi trebalo napraviti zaštitu oko voćke i zaštititi je od zečeva i ostale divljači.

Izvor: dipl. inž. Mimica Kostić-Đorđević, PSSS Pirot


reklama