Napajanje i ishrana teladi

344

Napajanje i ishrana spadaju u vrlo odgovorne poslove u odgoju teladi jer od njih zavisi ne samo napredovanje jedinke već i same proizvodne osobine grla u starijem starosnom dobu. Kod ishrane teladi postoje tri odvojene faze: davanje kolostruma, napajanje i korišćenje kabaste hrane.

Prva faza je napajanje kolostralnim mlekom. To mleko kao jedina zaštitna mera za telad treba da se daje teladima što pre posle teljenja i to najkasnije 4 sata po teljenju. Prvog dana se daje 3 do 4 obroka od po 0,7 do 1 litar. Drugog i trećeg dana obroci su po 1 do 1,5 litara. Od 4. Do 7. dana mleko se daje 2 puta dnevno u količini 2 do 3 litra. Posle toga mleko krava se vraća u normalan sastav, pa se može isporučivati mlekarama.

Druga faza ishrane teladi traje sve do 12. nedelje i predstavlja napajanje punomasnim mlekom ili različitim mešavinama mleka. Količina mleka iznosi 8 litara po danu u dva napajanja. Od 8. dana telad moraju da imaju na raspolaganju kvalitetnu kabastu hranu (seno) i namensku koncentrovanu hranu. Kada telad počinju da uzimaju 1 do 1,5 kg koncentrovane hrane dnevno, uz 0,5 kg sena tada se količine mleka smanjuju. Sa oko 12 nedelja prestaje se sa napajanjem.

U trećoj fazi telad dobijaju uobičajenu hranu za goveda.

Za napajanje teladi koriste se kante za napajanje, valovi ili automati. Napoj se priprema dobrim mešanjem i potrebnim zagrevanjem. Samo mešanje napoja mora da bude takvo da ne zaostaju nikakve grudvice. Propisana temperatura napoja mora da bude održavana, kao i vreme napajanja.

Izvor: dipl. inž. Nenad Vujčić, PSSS Požarevac

Foto: Envato, Freepik


reklama