Nauka, tehnologija i inovacije ključni faktori za transformaciju poljoprivrede u Centralnoj Aziji

19

Nauka, tehnologija i inovacije su ključni za transformaciju poljoprivredno-prehrambenih sistema u Centralnoj Aziji – poruka je direktora Svetske Organizacije za Hranu i Poljoprivredu Ku Dongđua.

Samo uz nauku, tehnologiju i inovacije, zemlje Centralne Azije mogu da doprinesu transformaciji poljoprivredno-prehrambenih sistema i da posluže kao model drugim regionima koji se suočavaju sa sličnim izazovima usred pandemije Covid-19 i šire. Virtuelni događaj, čiji je domaćin bila Vlada Republike Kirgistan, akcentovao je inovacije u poljoprivredno-prehrambenim sistemima.

– Pandemija nam daje retku priliku da se resetujemo, preispitamo i udvostručimo napore da napredujemo bolje i zelenije, koristeći koordinisane pristupe koji su inkluzivni, holistički i koherentni – rekao je generalni direktor FAO Ku Dongđu aludirajući na glavni potencijal regiona za uspostavljanje inovativni modeli za saradnju koji neguju rešenja za zajedničke izazove koji menjaju igru.

On je naglasio važnost stvaranja poljoprivredno-prehrambenih sistema sposobnih da omoguće pristup dovoljnoj, sigurnoj i nutritivnoj hrani za sve, istovremeno osiguravajući ekološku održivost. U tom cilju, ohrabrio je ministre da preispitaju svoje razvojne strategije sa fokusom na inovacije, politiku, investicije i infrastrukturu, uključujući puteve, skladišta hrane i istraživačke kapacitete.

Generalni direktor ponovio je podršku FAO regionalnim inovativnim i transformativnim pristupima, uključujući inicijativu „Ruka u ruci“, koju vode države. Takođe je podstakao zemlje Centralne Azije da ojačaju veze sa Zajedničkim FAO/VHO centrom koji integriše tokove rada o bezbednosti hrane, bolestima životinja i antimikrobnoj rezistenciji.

Ku Dongđu istakao je da je FAO spreman da pruži podršku zemljama u pripremnom procesu Samita UN-a o prehrambenim sistemima 2021. godine i u sprovođenju pratećih akcija i preporuka Samita, ističući vitalnu ulogu nacionalnih, regionalnih i međunarodnih partnerstva u transformaciji poljoprivredno-prehrambenih sistema.

Foto: Pixabay


reklama