Navodnjavanje kupine

907

Za uspešno gajenje kupina, što podrazumeva stabilne prinose odgovarajućeg kvaliteta, potrebno je, između ostalog, da se obezbedi i optimalan nivo zemljišne vlage, naročito u periodu od cvetanja do kraja zrenja, odnosno od početka juna do kraja septembra.

Sazrevanje plodova i intenzivan porast izdanaka kupine odvija se u periodu kad su dnevne temperature uglavnom visoke, a često i iznad prosečnih vrednosti, a količina padavina je nedovoljna. Iz tih razloga, za stabilnu i sigurnu proizvodnju kupine, primena sistema za navodnjavanje je obavezna. U suprotnom, umanjuje se rod, plod je sitan i nekvalitetan, a usporava se i razvoj izdanaka za naredni rod.

Najčešći način kojim se kupina može navodnjavati je navodnjavanje brazdama kao i sistem „kap po kap“.

Navodnjavanje brazdama može se primeniti u područjima gde ima dovoljno vode. U brazde, širine 20 x 10 cm pušta se voda koja lagano natapa površinu oko špalira kupine, a pri tome ne kvase listove i plodove. Sistem „kap po kap“ je najekonomičniji i najpogodniji za navodnjavanje kupine. U odnosu na ostale načine navodnjavanja, sistem „kap po kap“ ima mnogo prednosti kao što su: ekonomična primena vode, sistem se lako prenosi i montira, moguća primena tečnih đubriva kroz sistem, ne kvase se nadzemni delovi biljke, u nedostatku vode sa izvorišta, voda se može dopremiti cistrnama.

Broj zalivanja kao i količina vode koja se primenjuje zavisi pre svega od količine padavina koja često varira iz godine u godinu. U područjima sa manjim količinama padavina od prosečnih vrednosti, prvo navodnjavanje obavlja se početkom juna u fazi cvetanja i početka intenzivnog porasta plodova. Drugo navodnjavanje izvodi se u fazi neposredno pred zrenje, a treće sredinom avgusta, u vreme punog zrenja plodova. Poslednje navodnjavanje obavlja se početkom septembra, a ono je značajno jer doprinosi boljem diferenciranju cvetnih pupoljaka i pripremanja roda za narednu godinu.

Izvor: dipl. inž. Snježana Vujinović, PSSS Kruševac

Foto: Free Images


reklama