Značaj navodnjavanja kupusnjača

182

Prilikom proizvodnje kupusnjača (kupus, kelj, keleraba, karfiol, brokoli) posebnu pažnju treba obratiti zahtevima prema zemljištu, svetlosti, temperaturi i vodi. S obzirom na to da kupusnjače obrazuju veliku nadzemnu masu, a korenov sistem je plitak i slabo razvijen, potrebe za vodom su velike i zavise od faze rasta.

Dovoljno vlage u zemljištu neophodno je obezbediti u toku rasađivanja, najintenzivnijeg porasta listova rozete i obrazovanja glavica. Takođe, količina vode zavisi i od vremena i mesta proizvodnje.

Nedostatak lakopristupačne vode u zemljištu zaustavlja rast biljaka, listovi ostaju sitni i biljaka stvara manju glavicu. Iz tog razloga kupusnjače se gaje isključivo u uslovima navodnjavanja jer se jedino u takvoj proizvodnji mogu dobiti visoki prinosi odgovarajućeg kvaliteta.

Zalivanje treba vršiti po turnusima čiju bi dužinu trebalo odrediti u zavisnosti od razvijenosti biljaka, tipa zemljišta i količine i rasporeda padavina. Bitno je da se zemljište ne sme isušiti ispod 80% od PVK. Trebalo bi imati u vidu da niža vlažnost zemljišta usporava formiranje glavica kupusa i zbog toga one ostaju sitne i meke.

Ukoliko u fazi porasta glavica i pri tehnološkom sazrevanju dođe do isušivanja zemljišta, a zatim se zemljište zalije ili padne kiša, dolazi do pucanja glavica, što umanjuje kvalitet plodova, a samim time i njihovu tržišnu vrednost.

Kupusnjače se u periodu rasađivanja mogu zalivati kišenjem koje se može nastaviti i kasnije u toku vegetacije. Takođe, kupusnjače je moguće uspešno navodnjavati i brazdama ili sistemom „kap po kap“, a rastojanje brazda ili laterala trebalo bi odrediti u zavisnosti od mehaničkog sastava zemljišta.

Izvor: dipl. inž. Snježana Vujinović, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay


reklama