Nedostatak kalcijuma kod povrća

606

Obilazeći povrtartsku proizvodnju na otvorenom i u zaštićenom prostoru na plodovima paprike i paradajza ponekad možemo da uočimo simptome suve vršne truleži, koja nastaje usled nedostatka kalcijuma.

Kalcijum spada u grupu slabo pokretljivih elemenata i veoma sporo se transportuje, tako da često dolazi do pojave nedostatka ili slabog usvajanja ovog elementa.

Nedostatak kalcijuma prouzrokuje suvu trulež vrha ploda paprike i paradajza. Simptomi nedostatka kalcijuma javljaju se već na vrlo malim plodovima i uvek na onom delu ploda gde je tučak. Pojavi nedostatka ovog elementa doprinose i neke greške povrtara tokom proizvodnje ili poremećen vodno-vazdušni režim, visoka temperatura zemljišta, ispiranje hraniva iz oraničnog sloja, antagonizarn među pojedinim jonima.

Može se desiti da u zemljištu ima dovoljno kalcijuma, ali biljka ne može da ga usvoji ako u tlu ima previše kalijuma (antagonizam), ili je došlo do nedostatka vlage. Nedostatak ovog elementa u ovom slučaju neophodno je nadoknaditi folijarnom prihranom, u početku rasta ili tokom cvetanja biljaka, ali se mora voditi računa o koncentraciji, kako ne bi došlo do ožegotina na listovima.

Veliki nedostatak kalcijuma na paprici može se sprečiti ravnomernim zalivanjem i redovnim dodavanjem ovog elementa.

Izvor: dipl. inž. Jelena Stojiljković, PSSS Leskovac

Foto: Pixabay


reklama