Nega čokota posle mraza

513

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali čokote.

Zimski mrazevi najčešće oštećuju okca, a prolećni mlade lastare. Kao posledica izmrzavanja u oba slučaja javlja se poremećaj odnosa korena i nadzemnih organa.

Ako su od mraza uništena sva zimska okca, onda se rezidba obavlja u glavu, a uspostavljanje ravnoteže se obezbeđuje na bazi izrastanja lastara iz spavajućih okaca. Broj lastara iz ovakvih pupoljaka nije dovoljan pa se obavlja njihovo zakidanje kako bi se razvio veći broj zaperaka.

Ukoliko je došlo do izmrzavanja lastara usled poznih prolećnih mrazeva, da bi se uspostavila pomenuta ravnoteža odnosa podzemnih i nadzemnih organa vinove loze, primenjuju se određene mere.

Kad su sasvim mladi lastari mnogo oštećeni mrazom, oni se uklanjaju, a novi lastari dobijaju se iz spavajućih okaca. Ako su lastarima samo vrhovi oštećeni mrazom, obavlja se njihovo prekraćivanje i izaziva jače razvijanje zaperaka. Svakako će prinos u takvoj godini biti znatno umanjen, bez obzira na mere koje se preduzimaju.

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali vinograd i u narednoj godini imali zadovoljavajući rod.

Izvor: Poljoprivrednik
Foto: Cover Images


reklama