Nega vinograda oštećenih gradom

288

Vremenske nepogode praćene olujnim vetrom i gradom mogu naneti velike i dugotrajne štete zasadima vinove loze, a najosetljiviji su mladi lastari, cvasti i tek formirani grozdovi.

Ako vinograd pretrpi štete od oluje i grada mora se posebno negovati kako bi se ta šteta što više umanjila i eliminisale posledice, a oštećeni delovi što pre oporavili i vratili u funkciju.

U zavisnosti od vremena kad je grad pao, kao i od stepena povređenosti organa vinove loze, preduzimaju se sledeće mere:

– Ako je grad pao na početku vegetacije, kad je dužina lastara 10 do 15 cm, nije potrebno preduzimati nikakve posebne mere rezidbe, jer se iz suočica i drugih tačaka rasta razvijaju novi lastari, a da bi se pospešilo njihovo kretanje neophodno je vinograd prihraniti azotnim đubrivom

– Ako je grad pao pred samo cvetanje i uništilo lisnu masu i cvasti, zelene lastare orezati na dva okca i izvesti zaštitni tretman protiv biljnih bolesti i štetočina. Takođe, trebalo bi izvesti i prihranjivanje azotnim đubrivom kad se na lastarima formira šest do osam listova. Najmanje polovinu lastara zalomiti kako bi se izazvalo kretanje rodnih zaperaka. Na ovaj način može se dobiti solidan prinos i u godini kad je pao grad

– Svi lastari koji su manje oštećeni, listovi i cvasti ili grozdovi se ne diraju već samo štite od bolesti i štetočina i normalno donose rod

– Lastari koji su puno ogoleli i imaju mnogo površinskih rana takođe se orezuju na dva okca radi formiranja rodnih zaperaka

– Ako je grad pao u fazi intenzivnog porasta bobica ne preporučuje se rezidba lastara

– Rezidba se ne preporučuje ni kad se grožđe nalazi u fazi šarka ili zrelosti

– Veoma je bitno odmah posle grada, što je pre moguće, isprskati lozu bakarnim preparatima ili drugim adekvatnim fungicidima kako bi se sprečio razvoj bolesti koje se javljaju posle vremenske nepogode, a jedna od njih je i bela trulež koja, ako grad padne u vreme šarka, za dva do tri dana može da uništi sav prinos grožđa.

Važno je napomenuti da vinograd koji pretrpi štetu od grada mora da ima poseban tretman i u njemu mora biti primenjena puna agrotehnika i mere nege kako bi loza u sledećoj vegetaciji imala normalan razvoj, a lastari normalno prezimeli bez oštećenja od mraza.

Izvor: dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo Jovan Milinković, PSSS Valjevo


reklama