Nega voćaka posle grada

1052

Za voćke, grad je najteža elementarna nepogoda koja ostavlja nepovoljne posledice i one, u zavisnosti od stepena oštećenja, mogu trajati veoma dugo.

Štete na voćnim zasadima zavise od jačine grada i faze vegetacije.

Neuporedivo su veća oštećenja na zasadima koji su stupili u period plodonošenja. Ukoliko su plodovi u početnoj fazi razvoja oštećenja su, uslovno rečeno, manja. Najteže posledice nastaju ako grad padne kasnije tokom vegetacije jer povrede često ne mogu da zarastu do kraja vegetacije.

Povrede od grada mogu biti lomljenje i mehaničko povređivanje grana, povrede kore i drveta, kidanje i cepanje lišća, oštećenja plodova. Nepotrebno je naglašavati da povrede predstavljaju idealna „ulazna vrata“ za patogene mikroorganizme i štetočine.

Posledica oštećenja od grada ispoljavaju se kroz jaču iznurenost plodova, umanjuju otpornost prema mrazevima, povećavaju osetljivost prema bolestima i štetočinama, umanjuju rodnost i bujnost voćaka.

Kako bi se posledice grada ublažile neophodne su mere nege za zasade koji su pretrpeli oštećenja. Posle grada trebalo bi ukloniti oštećene i polomljene grane i grančice i oštećene plodove. Ukoliko su oštećenja veća, potrebno je negovati biljku kao pri podmlađivanju i prekalemljivanju voćaka.

Kod koštičavog voća posle grada dolazi do oštećenja i deformacije ploda, pri čemu nastaju rane kroz koje dolazi do infekcija gljivicama iz roda Monilinia, što dovodi do truleži ploda.

Najbolje rešenje u tom slučaju je upotreba botriticida kratke karence na bazi fenheksamida kao što je to Teldor SC 500 u dozi u od 1-1,5 l/ha. Korišćenjem obične leđne prskalice mogu se postići odlični rezultati pripremom 0,15% koncentracije (15 ml na 10 litara vode). Karenca za botricide na bazi ove aktivne materije je samo dva dana kod višanja, a četiri dana za jagode, stone sorte šljiva i breskve.

Ako su se pojavile mrlje fuzikladija na listovima, a niste stigli da zaštitite voćnjak pre kiše, tada je potrebno obavezno koristiti sistemične i kontaktne preparate, kako bi se sve mrlje fuzikladija na listovima osušile i sprečilo dalje širenje bolesti. Kurativni tretman preparatima na bazi kombinacije aktivnih materija pirimetanil + flukvinkonazol (1,5 l/ha) u kombinaciji sa napred navedenim preparatima obuhvata nekoliko grupa fungicida koji će zaustaviti dalji razvoj bolesti i na plodu i na listovima.

Vinova loza u fazi pre cvetanja može se posle grada tretirati preparatima na bazi fosetil-aluminijuma + folpeta. Naime, ovi preparati pružaju odličnu zaštitu od plamenjače, a zahvaljujući fosetil-aluminijumu podiže se obrambeni mehanizam biljke, pa ona postaje otpornija na prodor i razvoj patogena.

Tokom maja još uvek postoji velika opasnost od zaraze jabuke i kruške krastavošću tj. fuzikladijem. Kako su formirani plodovi, osim zaštite lisne mase obavezno treba upotrebljavati i kontaktne fungicide koji štite plod.

Odlični preparati za zaštitu posle grada, koji utiču i na zaceljivanje rana ali i na poboljšanje vizuelnog izgleda ploda, jesu preparati na bazi kombinacije dve aktivne materije: trifloksistrobin + kaptan u dozi primene 1,5 kg/ha. Kontaktni fungicid kaptan poboljšava vizuelni izgled ploda, a pruža i odličnu zaštitu protiv fuzikladija ili krastavosti, ali i drugih bolesti. Osim kaptana, u ovim preparatima nalazi se i fungicid trifloksistrobin koji se odlično veže za voštanu prevlaku na plodu i listu pa se teže ispira i pruža dužu zaštitu u poređenju sa kontaktnim preparatima.

Ako dođe do grada posle formiranja bobica obavezno, osim tretiranja protiv plamenjače i pepelnice, upotrebiti botriticide kako bi se sprečio razvoj sive truleži ili botritisa.

Po potrebi, ako je došlo da jačih šteta nakon grada, pa se uoče simptomi bolesti, posle prvog prskanja skratiti razmak do sledećeg tretiranja na 5 dana kako bi se bolest u potpunosti zaustavila.

Izvor: dipl. ing. Snežana Dragićević-Filipović (PSSS Čačak), dipl. ing. Snežana Jović (PSSS Prokuplje)


reklama