Nemačka donacija za čistiji Kruševac

105

U kruševačko Javno komunalno preduzeće stigla je oprema za odvajanje čvrstog komunalnog otpada, donacija Vlade Nemačke, koja bi trebalo da omogući da se količina prikupljenog otpada sa prošlogodišnjih 130 tona u ovoj godini udvostruči, rečeno je posle potpisivanja Protokola o primopredaji opreme.

U Kruševac je stiglo oko 480 kontejnera zapremine po 120 litara, koji će biti podeljeni građanima, deset reciklažnih kontejnera za prikupljanje pet ambalaže i linija za odvajanje sekundarnih sirovina.

To je donacija Vlade Nemačke, a Budžetski fond za zaštitu životne sredine Grada Kruševca je izdvojio tri miliona dinara za kupovinu vozila za sakupljanje sekundarnih sirovina i njihovu distribuciju do JKP-a.

Pomenutu opremu JKP je, prema rečima pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine Aleksandra Vesića dobilo u okviru projekta IMPAKT, Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama, koji u ovoj fazi Vlada Nemačke na nivou Srbije finansira sa tri miliona evra.

Vođa projekta Klaus Šmit objasnio je da je Nemačka zainteresovana da uvede savremene sisteme za odlaganje otpada na Balkanu, kako se ne bi ponavljale greške koje je ta zemlja napravila odlažući otpad na deponije, koji je pre toga mogao da se razdvaja, da se ponovo koristi, reciklira, kompostira.

– U okviru ove faze Bela Crkva, Krupanj i Aleksandrovac su dobili kontejnere i kante, a Kruševac i Kuršumlija linije za separaciju čvrstog otpada – precizirao je on.

Gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović očekuje da grad za dve godine bude prvo mesto u Srbiji koje je rešilo problem odlaganja otpada, odnosno zaštite životne sredine, podsetivši da je u tom gradu u toku izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da uskoro počinje gradnja Bioenergane, te da je u toku izrada Studije izvodljivosti za upravljanje krupnim komunalnim otpadom.

Reciklažni centar u okviru Javnog komunalnog preduzeća Kruševac postoji od 2006. godine, kad je, prema rečima pomoćnika direktora Miroslava Milojkovića, prikupljeno 44 tone otpada, a očekuje se da ove godine to bude više od 260 tona.

Foto: Cover Images


reklama