Nepoštena trgovačka praksa ne zaobilazi ni EU

11

Evropska komisija pokrenula je postupak zbog kršenja procedure protiv 12 članica EU jer nisu prenele evropska pravila kojima se ne dozvoljava nepoštena trgovačka praksa u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Direktiva o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu snabdevanja poljoprivredom i hranom, usvojena 17. aprila 2019, osigurava zaštitu svih evropskih poljoprivrednika, kao i malih i srednjih dobavljača od 16 nepoštenih trgovačkih praksi koje jednostrano nameću trgovinski partneri jedan drugom.

Rok za preuzimanje Direktive u nacionalno zakonodavstvo bio je 1. maj 2021. Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Slovačka i Švedska treba da obaveste Komisiju da su usvojili sve neophodne mere za prenošenje i prihvatanje Direktive. Francuska i Estonija su obavestile da njihovo zakonodavstvo samo delimično transponuje Direktivu.

Komisija je poslala službena upozorenja Austriji, Belgiji, Kipru, Češkoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Portugaliji, Rumuniji, Sloveniji i Španiji tražeći od njih da usvoje i obaveste o odgovarajućim merama. Države članice imaju rok da odgovore do polovine septembra.

Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu snabdevanja poljoprivredom i hranom doprinosi jačanju položaja poljoprivrednika, ističe Evropska komisija. Među 16 nepravednih trgovačkih praksi koje bi trebalo zabraniti su: zakasnela plaćanja i otkazivanje porudžbina u poslednji čas za kvarljive prehrambene proizvode. jednostrane ili retroaktivne izmene ugovora, prisiljavanje dobavljača da plati otpadne proizvode, odbijanje pisanih ugovora…

U skladu sa Direktivom, poljoprivrednici i mali i srednji dobavljači, kao i organizacije koje ih zastupaju, imaće mogućnost podnošenja žalbi svojih kupaca na takvu praksu. Države članice trebalo bi da uspostave imenovana nacionalna tela koja će se baviti pritužbama.

Izvor: Agrosmart

Foto: Unsplash


reklama