Neprihvatljivi troškovi u IPARD finansiranju

21

Pored opštih i posebnih, prihvatljivih troškova koji ulaze u obzir prilikom podnošenja zahteva za isplatu podsticaja, postoje i troškovi koji se od strane EU i IPARD-a neće priznavati jer ne spadaju u Listu prihvatljivih troškova.

Prikazani su u članu 15. Pravilnika o IPARD podsticajima u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i odnose se na sledeće stavke:

1.) poreze, uključujući PDV
2.) carine, uvozne i druge dažbine
3.) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva
4.) kazne, finansijske penale i sudske troškove
5.) troškove poslovanja
6.) polovnu mehanizaciju i opremu
7.) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove
8.) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove
9.) doprinose u naturi
10.) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa
11.) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga
12.) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem
13.) kupovina poljoprivrednih proizvodnih prava, životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja

Poljoprivrednici koji apliciraju za neki od podsticaja moraju da imaju na umu da pobrojani troškovi neće biti uzimani u obzir prilikom određivanja visine procenta povrata novca.

Izvor: dipl. ing. Svetislav Marković, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama