Nestabilno vreme stvara uslove za napad patogena na papriku

268

Usevi paprike iz semena se nalaze u fazi od 2 do 4 razvijena lista, dok se usevi paprike iz rasada nalaze u fazi 6 do 8 razvijenih listova. Za područje cele zemlje u narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

Proizvođačima se preporučuje zaštita paprike pred najavljene padavine primenom preparata na bazi bakra:
* Fungohem SC (bakar hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6%
* Champ DP (bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha

U usevima paprike vizuelnim pregledom se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva paprike na prisustvo vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, a sa ciljem sprečavanja šteta usled ishrane i uspešne kontrole viroza, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:
* Tonus (acetamiprid) u količini 0,24-0,4 kg/ha
* Teppeki (flonikamid) u količini 0,12-0,14 kg/ha
* Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha

Foto: PIS


reklama