Nezadovoljstvo bugarskih vinara i vinogradara

58

Bugarski vinogradari održali su protest u Sofiji u nastojanju da zaštite interese svoje industrije.

Nacionalno udruženje bugarskih vinogradara okupilo je nezadovolјne ispred Predsedništva, posle čega su vinogradari krenuli ka Ministarstvu polјoprivrede, tražeći godišnji državni budžet za podršku sektoru vinogradarstva i desertnih vinograda, prenosi Trud.

Nezadovoljni vinogradari insistiraju na primeni objektivnih i javnih kriterijuma u raspodeli budžeta za finansijsku podršku svim sektorima u polјoprivredi.

Prema njihovim rečima, Registar vinogradarstva bi trebalo da bude ažuriran, digitalizovan i javan, a mere za ulaganje u tehnologiju i inovacije za vinarske farme trebalo bi da budu operativne.

Proizvođači grožđa žele i efikasnu, kompetentnu i adekvatno funkcionalnu administraciju u korist polјoprivrednih proizvođača, kao i nadležnog direktora Izvršne agencije za vinovu lozu i vino, koji će obezbediti da agencija ispunjava svoje funkcije, odnosno kontrolu u sektoru vinogradarstva u direktnoj interakciji sa Agencijom za carine i Agencijom za prihode.

Vinogradari očekuju od države strogu kontrolu kvaliteta proizvedenog i prodatog bugarskog vina, kao i kontrolu uvoza vinskog grožđa i vina iz drugih zemalјa.

Foto: Envato


reklama