Niš i Valjevo, gradovi sa trenutno najzagađenijim vazduhom u Srbiji

97

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Niš i Valjevo trenutno su dva grada sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji.

Prema podacima Agencije, u protekla 24 časa prosečna vrednost suspendovanih čestica i teških metala (olova, arsena, kadmijuma i nikla) iznosila je u Valjevu 184 mikrograma po metru kubnom vazduha, a u Nišu 154 mikrograma.

Da bi moglo da se kaže da je vazduh čist, prosečna vrednost suspendovanih čestica i teških metala ne bi trebalo da prelazi 50 mikrograma po metru kubnom.

Povišene vrednosti tog parametra izmerene su i u Beogradu (80 mikrograma), Novom Sadu (71), Subotici (76), Smederevu (94) i Boru (59).

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine takođe pokazuju da je prisustvo sumpor dioksida i azot dioksida u većini mesta u Srbiji u granicama koje se smatraju prihvatljivim.

Suspendovane čestice nastaju tokom rada motora u vozilima i industrijskim postrojenjema, sagorevanja ogreva u pećima, ali i na gradilištima i deponijama. Predstavljaju smešu koja obuhvata dim, čađ, prašinu, soli, kiselinu i metale.

Foto: Turistička organizacija Valjevo


reklama