Normativi kod izgradnje kozarnika

17

Za pravilni smeštaj koza potrebno je obezbediti dovoljno prostora za svaku kategoriju.

Za priplodne jarčeve se obezbeđuje 2,5-3m2/grlu, priplodne koze sa jarićima 1,8-2,2 m2, šilježad i neoplođene mlade koze 1,3-1,5 m2/po grlu.

Visina kozarnika trebalo bi da iznosi 2,5 do 3 m.

Sa obe strane objekta potrebno je da postoje prozori čija površina mora biti jednaka 1/20 od ukupne površine poda.

Temperatura u kozarniku, za vreme jarenja ne sme da bude niža od 15 stepeni.

Ishrana i napajanje, ako je u pitanju slobodan sistem držanja, vrši se pomoću grupnih hranilica i pojilica i tada bi trebalo obezbediti oko 0,3-0,35 m dužine jasala, za jariće oko 0,20 m, šilježad 0,25-0,30 m.

Vezani način držanja je ograničen na manja stada, pre svega u slučajevima kad se koze preko leta drže na pašnjacima, a u toku zime zatvorene u objektima. Pri određivanju mesta – ležišta, važno je da se u najvećoj meri dimenzije prilagode uzrastu koza. Dužina ležišta trebalo bi da bude između 95-105 cm, a širina oko 50 – 55 cm. Bez obzira na dobro odabrane dimenzije, poznato je da koza loše koristi svoje ležište jer leže najčešće poprečno na ležište i izmetom zagađuje oba dela ležišta. Iz ovog razloga je neophodno da se između ležišta nalazi pregrada i na taj način sprečava da se iskose ili leže poprečno.

Izvor: Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Foto: Pixabay


reklama