Nove padavine donose novu opasnost od pojave čađave krastavosti na jabuci

96

Sa narednim padavinama postoji mogućnost ostvarenja infekcije mladog lisnog tkiva jabuke prouzrokovačem čađave pegavosti.

U sistemu PIS-a se prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U jednoj od poslednjih laboratorijskih analiza utvrđeno je prisustvo pseudotecija u kojima je zrelo i do 75% askospora. To znači da se sa prvim narednim padavinama može očekivati njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima i ostvarenje infekcije.

Jabuke se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do faze „mišje uši” (01-10 BBCH). Sa najavljenim porastom temperatura, jabuke će brzo napredovati u vegetaciji i u narednim danima je moguća pojava prvih listova.

S obzirom da jabuke ulaze u osetljivu fazu, da je patogen spreman za ostvarenje zaraza, trebalo bi pažljivo pratiti vremensku prognozu i pred najavljene padavine primeniti neki od preparata na bazi bakra:

– Funguran OH 2 kg/ha
– Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%
– Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha
– Fungohem SC 0,1,5 – 0,3%
– Everest 0,3 – 0,4% ili neko drugo sredstvo

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog patogena – prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina (jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.), preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 3%, Nitropol S 1,3% ili Letol EC 1-2%).

Foto: PIS


reklama