Novi Sad je raspisao konkurs za podršku razvoju ženskog preduzetništva

12

Ukupno 15 miliona dinara obezbeđena su Odlukom Vlade Srbije za realizaciju projekta ’Afirmacija ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Novog Sada’, koji je podneo Grad Novi Sad preko Gradske uprave za privredu.

Ovaj novac se dodeljuje jednokratno, u maksimalnom iznosu od 600.000 dinara po jednoj prijavi, osim za izradu internet prezentacije gde je maksimalan iznos 200.000 dinara po jednoj prijavi.

Pravo učešća na konkursu imaju mikro i mala preduzeća u vlasništvu žena sa udelom od minimum 51 odsto u ukupnom kapitalu društva i preduzetničke radnje čiji su osnivači žene, registrovane na teritoriji Novog Sada, najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Jedan privredni subjekat može na ovom konkursu da učestvuje samo sa jednom prijavom.

Prijava sa konkursnom dokumentacijom se podnosi na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode 1, od 8 do 15 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Za Gradsku upravu za privredu – Prijava na „JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za podršku razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu“, ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Gradska uprava za opšte poslove (šalter sala) u Gradskoj kući, Trg slobode 1, Za Gradsku upravu za privredu.

Rok za podnošenje prijava je 6. novembar.

Izvor: Poljoprivrednik

Foto: Pixabay, Free Images


reklama