Obeležen Svetski dan voda

17

JVP ’Vode Vojvodine’, kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima u pokrajini, tradicionalno je obeležilo 22. mart – Svetski dan voda.

Ovogodišnji program je u znaku edukacije najmlađih, s obzirom na to da je od izuzetne važnosti negovati svest dece o značaju vode uopšte i upoznati ih sa vodnim resursima u okolini u kojoj žive.

JVP „Vode Vojvodine“ organizovalo je povodom Svetskog dana voda školski čas o vodoprivredi u dvorcu Marcibanji-Karačonji, kojem su prisustvovali učenici trećeg razreda OŠ „Nikola Tesla“ iz Novog Sada. Mališani su imali priliku da se bliže upoznaju sa pojmom i delatnošću vodoprivrede kroz interaktivan pristup – kviz pitanja i odgovori, proučavanje hidrografske karte Vojvodine, te sklapanje pazli sa objektima i pronalaženje istih na karti, ali i igru sa modelom brodske prevodnice.

Takođe, JVP „Vode Vojvodine“ je povodom Svetskog dana voda nastupilo i na Novosadskom proleću na poziv Pokreta gorana Novog Sada. Ovom prilikom, održane su tri radionice za predškolce i jedna za decu osnovnoškolskog uzrasta pod sloganom „Bistar kao voda“.

Rezolucijom Ujedinjenih nacija (UN) iz 1992. godine, za Svetski dan voda proglašen je 22. mart.

Centralna tema ovogodišnjeg Svetskog dana voda je „Voda za sve – ne izostavljamo nikoga“.

Ne zaboravimo da kroz Vojvodinu protiču tri velike reke, Dunav, Sava i Tisa, banatski vodotoci, te da je kao krvotok premrežava 938 kilometara kanala u okviru Hidrosistema DTD i više od 20.000 kilometara meliorativnih kanala. Tako složen sistem, uz sve učestalije pojave poplava i suša, zahteva maksimalnu pažnju, stručne kadrove i mnogo sredstava. Izuzetno je važno da ga održavamo i brinemo se o njemu, te smo dali sebi za zadatak da o tome edukujemo decu još od vrtića. U divnom ambijentu dvorca, deca su uživala u proleću i naučila da da nije ovog složenog sistema kojim upravljamo, Vojvodina danas ne bi tako izgledala.

Foto: Vode Vojvodine


reklama