Obezbeđenost dunjika kalcijumom

139

Nedostatak kalcijuma u zasadima dunje obično je posledica manjka ili odsustva kalcijuma u zemljištu, kao što se nedostatak javlja i na kiselim, peskovitim i suvim zemljištima, tokom vegetacionih perioda kada je malo padavina u voćnjacima tretiranim u uslovima suvog voćarenja, itd. Ispoljavanje simptoma nedostatka kalcijuma manifestuje se obično na plodovima dunje, u smislu pojave gorkih pega. 

Iako postoje podaci o godišnjem utrošku kalcijuma za izgradnju ploda dunje (oko 50 kg/ha, u zasadima 5 x 5 m), oni samo delimično odražavaju stvarno stanje stvari u smislu obezbeđenja potrebnih količina kalcijuma.

Generalno, nedostatak kalcijuma u dunjicima nadoknađuje se kalcifikacijom kiselih zemljišta sa 2-5 t/ha čistog hraniva kalcijuma (u zavisnosti od nivoa kiselosti zemljišta), upotrebom azotnih đubriva koja sadrže kalcijum prilikom prihrane zasada (npr. KAN, kalcijum-cijanamid, kalcijum nitrat), u količini koja obezbeđuje okvirno oko 130 kg/ha čistog hraniva azota. Primena folijarnih đubriva koja sadrže kalcijum i bor u vremenskom periodu precvetavanje-veličina ploda u prečniku od oko 2 cm (veličina omanjeg oraha) u više navrata i u količinama koje je sam proizvođač đubriva istakao na deklaraciji rešava trenutni nedostatak kalcijuma u plodu, i to samo u navedenom periodu tretiranja.

Za Agro TV: Mr Dejan Marinković, PSSS Smederevo

Foto: Pixabay


reklama