Objavljen konkurs za uređenje nekategorisanih atarskih puteva

104

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta – uređenje nekategorisanih atarskih puteva u 2023. godini.

Radovi na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem uređenja nekategorisanih atarskih puteva izvršiće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.

Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 80.000.000 dinara i u visini učešća do 70%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje sredstava za izvođenje radova na uređenju nekategorisanih atarskih puteva može da ostvari jedinica lokalne samouprave: opština, grad i grad Beograd.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 11. avgust 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/328-15-41, 011/334-80-46 i 011/328-20-39 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12.00 časova.

Foto: Freepik, Pixabay


reklama