Od 1. aprila uvodi se obeležavanje domaćih proizvoda od mesa

71

Meso i proizvodi od mesa koji su poreklom iz Srbije od 1. aprila 2022. godine u prodajnim objektima biće obeleženi posebnom grafičkom oznakom.

Obeležavanje domaćih proizvoda od mesa na ovaj način uvedeno je novim Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, čija primena počinje 1. aprila.

Uslov da bi neka mesna prerađevina bila označena novom oznakom „Poreklom iz Srbije“ je da je više od 50 odsto glavne sirovine poreklom iz Srbije.

Ta oznaka prikazuje se na vidljivom mestu neposredno pored izloženog mesa i proizvoda od mesa ili uz cenu i trebalo bi da bude najmanje iste veličine kao i veličina cene.

Na ovu meru Ministarstvo poljoprivrede se odlučilo kako bi dalo dodatni podsticaj domaćoj proizvodnji mesa u skladu sa predlogom poljoprivrednika, a zahvaljujući ovoj meri kupci će imati jasan uvid o poreklu proizvoda koji kupuju.

Na ovaj način, takođe, ukazaće se potrošačima gde mogu da kupuju domaće proizvode, ali i promovisati prednosti kvaliteta domaćih proizvoda.

Očekuje se da dugoročno ova mera pozitivno deluje na domaću proizvodnju.

Foto: PKS, Freepik


reklama