Od 1. januara na snazi je nova Uredba EU o organskoj proizvodnji

130

Prvog dana 2021. godine počela je da se primenjuje nova Uredba o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda „Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007“.

Šta je donela nova Uredba?

• Pravila o proizvodnji biće pojednostavljena i dalje usklađena putem ukidanja izuzetaka i odstupanja

• Kontrolni sistem će se ojačati zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja

• Proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u EU

• Predmet nove regulative biće šira lista proizvoda (npr. so, pčelinji vosak, listovi vinove loze) kao i dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelene, zečeve i živinu)

• Sertifikacija će biti lakša za male poljoprivrednike, zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja

• Kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima koristiće se jedinstven pristup

• Odstupanja za proizvodnju u gredicama u staklenicima biće ukinuta

Foto: Free Images


reklama