Odabir priplodnog podmlatka u kozarstvu

188

Priplodni podmladak koji bi zamenio izlučena grla, može se obezbediti iz vlastitog uzgoja ili kupiti od drugih uzgajivača. Ostavljanje novog priplodnog pomlatka iz vlastitog uzgoja ima određene prednosti jer vlasnik poznaje proizvodne osobine roditelja, izbegava se i rizik uvođenja neke bolesti u stado uvođenjem grla iz drugih uzgoja, izbegavaju se i promene ponašanja životinja u stadu.

Prilikom odabira novog priplodnog podmlatka trebalo bi odabrati grla koja potiču od visokoproizvodnih roditelja, koji nemaju konstitucijske greške ili druge uočljive nedostatke. Prednost bi trebalo dati jarićima koji su rođeni kao blizanci ili trojke, sa najvećim intenzitetom prirasta.

Jarići jedinci obično imaju najvišu porođajnu težinu i beleže najbolje priraste. Ipak, ako bi takvim grlima dali prednost u odabiru, tada bi se plodnost stada u daljoj proizvodnji značajno umanjila. Povoljnije je ostaviti žensku jarad ranije ojarenu u sezoni, jer one imaju dovoljno vremena za postizanje potrebne telesne mase (60 do 70% mase odrasle koze) za ulazak u pripust u sledećoj pripusnoj sezoni. Kupovina priplodnog podmlatka ima određene prednosti samo u stadima sastavljenim od niskoproizvodnih grla jer se kvalitet proizvodnje može postići jedino nabavkom novog priplodnog podmlatka kojeg karkterišu visoke proizvodne vrednosti.

Uvođenje novih priplodnih grla iz stranih uzgoja ima i dosta nedostataka. Prvenstveno iz razloga što svaki uzgajivač najkvalitetnije primerke priplodnog podmlatka ostavlja za obnovu vlastitog stada, a lošije prodaje.

Kako bismo se zaštitili od kupovine nekvalitetnog priplodnog podmlatka, važno je na samom početku informisati se o uslovima proizvodnje, ishrani i zdravstvenom stanju stada kod potencijalnog prodavca. Poželjno je da sva kupljena grla potiču iz istog stada i da ih prati potvrda o zdravstvenom stanju. Životinje bi pre kupovine trebalo da budu uredno obeležene.

Pri odabiru grla tokom kupovine ponuđeni podmladak trebalo bi pažljivo posmatrati, obraćajući pažnju na ponašanje u stadu, a i na svako grlo koje nas zanima posebno. Pri tome, potrebno je posvetiti pažnju opštem izgledu životinje, s tim da dlaka treba da bude sjajna i čista. Potrebno je proveriti stanje zuba, čime se lako može odrediti stvarna starost grla. Trebalo bi izbegavati grla koja imaju iscedak iz nosa (moguća bolest disajnih organa) i očiju. Oko usta ne smeju da postoje krastice. Papci moraju biti pravilnog oblika, bez džepova sa trulim tkivom. Vime mora biti pravilno.

Pravilan izbor jarca jako je važan, jer jedan jarac godišnje proizvodi i više desetina jaradi, pa tako godinama posle (pozitivno ili negativno) utiče na pomladak i proizvodnost stada. Zato su propusti u biranju priplodnjaka nedopustivi.

Zamena starog jarca sa novim mora se sprovoditi kao redovna mera organizacije pripusta u stadu. Tako se izbegava uzgoj u srodstvu do kojeg dolazi ukoliko se jarac pari sa svojim ženskim srodnicima (kćerke, unuke). Uzgoj u srodstvu važno je izbegavati jer dovodi do pojave jaradi sa različitim nedostatcima i bolestima.

Uvođenje novog jarca sprovodi se i ukoliko želimo u stado koje se uzgaja da uvedemo novu rasu, odnosno ako želimo da unapredimo proizvodnju uvođenjem jarca visoke proizvodne vrednosti. Novog jarca za priplod možemo odabrati iz vlastitog stada samo ukoliko se u uzgoju nalazi veliko stado, u kome je organizovan planski pripust, pa bi se moglo izbeći parenje u srodstvu. Inače, kod kupovine, najbolje rešenje je novog jarca nabaviti s farmi koje se nalaze u neposrednoj blizini vlastitog uzgoja, jer tako se lako dolazi do informacija o uslovima uzgoja u kojem se jarac do kupovine nalazio, a prednost je i to što se proizvodni uslovi na bliskim farmama često podudaraju. Kod odabira kvalitetnog jarca najvažnija osobina mu je sposobnost za razmnožavanje, što podrazumeva izraženu volju za parenjem i kvalitetnu spermu. Moraju imati tipične rasne eksterijerne karakteristike i pravilno građene polne organe, tj. dobro izražene sekundarne polne oznake, ali i dobro zdravlje, što podrazumeva otpornost prema bolestima i sposobnost prilagođavanja različitim uslovima uzgoja. Osim navedenog, zavisno od cilja proizvodnje (meso ili mleko), važni su podaci o proizvodnosti jarca, a još pouzdanija procena kvaliteta jarca dobija se ukoliko se uz podatke o eksterijeru i proizvodnosti, mogu dobiti i podaci njegovih predaka, srodnika ili potomaka.

Dužina mogućeg korištenja jarca u priplodu zavisi od brojnih faktora, kao što su: rasa, intenzitet korišćenja, uslovi držanja, ishrana, zdravstveno stanje i drugo.

Za visokokvalitetne jarčeve poželjno je da se što duže koriste u priplodu, ali ipak se preporučuje njihovo isključivanje iz proizvodnje najkasnije posle sedme godine starosti jer nakon toga sledi značajan pad njegove plodnosti i libida, a opada i njegova otpornost zbog čega postaje podložniji bolestima.

Ne preporučuje se uzimanje sperme ili pripuštanje jarca na skok više od dva puta na dan.

Izvor: dipl. inž. Neđeljko Pipović, PSSS Knjaževac

Foto: Freepik, Pixabay


reklama