Održana akcija čišćenja priobalja Dunava kod „Labubovog okna“

20

JP „Vojvodinašume“, ŠG „Banat“ Pančevo, u saradnji sa studentima Šumarskog fakulteta organizovalo je akciju čišćenja obale Dunava na području „Labudovog okna“ u dužini od skoro 8 km. Akciji se pridružilo i lokalno stanovništvo iz okolnih naselja.

JP „Vojvodinašume“, kao društveno odgovorno preduzeće, veoma brine o segmentu zaštite životne sredine. Kada se govori o gazdovanju šumama, s obzirom da su sve šume koje su poverene JP „Vojvodinašume” sertifikovane, važan segment poslovanja preduzeća je ekološka komponenta. Prema rečima zastupnika Šumskog gazdinstva „Banat”, Pančevo, Željka Sušeca, iako kao preduzeće nisu u obavezi da saniraju ovakve mini deponije, oni se zaista trude da ovakva mesta očiste, i da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno lokalnom stanovništvu.

Prema rečima šefa ŠU „Banatski Karlovac”, Borislava Trajkovskog, ova akcija bila je i humanitarnog karaktera. Naime, plastika koja je sakupljena, planirana je za recikliranje, a novac za lečenje dečaka Uroša Stoje iz Kovina.

Odlukom Sekretarijata Ramsarske konvencije od 19. januara 2007, „Labudovo okno” uvršteno je u zvaničnu listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji, što predstavlja izuzetno značajno međunarodno priznanje vrednostima nacionalne prirodne baštine i naporima za njeno očuvanje.

„Labudovo okno” obuhvata Dunav i njegova poplavna područja uz Deliblatsku peščaru, koja odlikuju očuvana prirodna staništa i bogatstvo živog sveta. Značajno je stanište za migraciju i zimovanje ornitofaune, na kome se okupljaju jata od više desetina hiljada barskih ptica. Ritovi i plićaci „Labudovog okna” predstavljaju idealno mrestilište riba.

Foto: Vojvodinašume


reklama