Održano predavanje o genomskoj selekciji za obrenovačke poljoprivrednike

74

Zaposleni u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi Beograda održali su predavanje obrenovačkim poljoprivrednicima i ovom prilikom prezentovali podatke u vezi sa genomskom selekcijom. Projekat koji je sproveo Institut za primenu nauke u poljoprivredi iniciralo je Ministarstvo poljoprivrede.

Mara Jojić iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi naglasila je da su podaci istraživanja u vezi sa genomskom selekcijom predstavljeni poljoprivrednicima sa ciljem da se unapredi poljoprivredna proizvodnja, odnosno stočarstvo.

Nikola Popović iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi objasnio je na koji način su izvršene analize.

– Sa repa goveda uzimane su dlake, koje su upakovane u koverte i poslate u laboratoriju u Škotsku. Analize su bile brzo gotove, a dobijeni su rezultati proizvodnih sposobnosti grla. Nakon rođenja teleta možemo potencijalno odrediti, sa sigurnošću od 70%, kolika će biti proizvodnja mleka – naveo je Popović.

On je istakao da je analizama utvrđen niz reproduktivnih, proizvodnih i genetskih parametara.

– Najbitniji zaključak, koji proizilazi iz dobijenih rezultata, je pre svega da proizvođači moraju više pažnje da posvete odabiru semena, odnosno kvalitetom semena koji koriste na svojim farmama – rekao je Popović.

Predstavnici Instituta naglašavaju da je za uspešan rad i dobre rezultate poljoprivredne proizvodnje, važna komunikacija poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka iz oblasti poljoprivrede.

Iz Kancelarije za poljoprivredu opštine Obrenovac ističu da bi stočni fond na selima sa područja opštine Obrenovac bio bolji, ukoliko bi se radile ovakve analize.

– Što se tiče opštine Obrenovac, govedrstvo je u malom padu, međutim oni poljoprivrednici koji se ozbiljno bave govedarskom proizvodnjom imaju veliki broj grla na gazdinstvima. Naime, od ukupno registrovanih 3.000 gazdinstava, oko 500 gazdinstava bavi se ovim vidom proizvodnje – navela je Jelana Muškinja iz Kancelarije za poljoprivredu opštine Obrenovac.

Ona je iskoristila priliku i zahvalila stručnjacima sa Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, što su izabrali opštinu Obrenovac, kao mesto gde će prezentovati analize koje su sprovedene, što će poljoprivrednim proizvođačima biti od značaja, jer će ostvarivanjem uvida u analize i rezulzatte istih imati priliku da poboljšaju proizvodnju u budućem periodu.

Foto: Opština Obrenovac, Envato


reklama