Ograđivanje farmi smanjuje rizik od prenošenja afričke kuge svinja

42

Evropska agencija za bezbednost hrane – EFSA procenila je rizik od širenja afričke kuge svinja(AKS) na farmama svinja na otvorenom i predložila biosigurnosne i kontrolne mere na ovim farmama koje se nalaze na područjima EU pogođenim ASF-om.

Uzgoj svinja na otvorenom je uobičajen u EU. Međutim, ne postoji zakon o kategorizaciji takvih farmi, tako da su informacije ograničene, nisu usklađene i trebalo bi ih pažljivo tumačiti.

Na nedavno održanom Panelu za zdravlje i dobrobit životinja zaključeno je da farme svinja na otvorenom nose značajan rizik od unošenja i širenja AKS. Međutim postavljanjem pojedinačnih čvrstih ili dvostrukih ograda na svim farmama svinja na otvorenom u oblastima EU u kojima je prisutna AKS ovaj rizik bi se mogao smanjiti za najmanje 50 odsto.

Pored toga, sprovođenje sveobuhvatnih, objektivnih procena biološke sigurnosti na farmama i odobravanje farmi svinja na otvorenom na osnovu potencijalnog rizika za biološku sigurnost dodatno bi se smanjilo rizik od unošenja i širenja ove opake bolesti.

EFSA preporučuje da se odstupanja od trenutnih ograničenja na uzgoj svinja na otvorenom u područjima pogođenim afričkom kugom svinja mogu razmotriti od slučaja do slučaja ako su sprovedene ove i druge određene mere biološke sigurnosti.

Izvor: Agrosmart

Foto: Unsplash, Pixabay


reklama