Opadanje tokom zametanja i kasnije za vreme razvoja plodova kod jabučastih i koštičavih voćaka je normalna pojava. Kad se javi u ranoj fazi, opadanje može biti veoma korisno jer smanjuje konkurenciju između preostalih plodova i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta, pre svega krupnoći plodova. Ali, ako je opadanje jačeg intenziteta, naročito pred berbu, veoma je štetno jer umanjuje prinos.

Plodovi opadaju u tri perioda i to:

– U prvom talasu tokom prve dve nedelje posle završetka cvetanja. Tada opadaju plodovi koji su započeli razvoj bez oplodnje ili plodovi u kojima je došlo do uginuća embriona. Izazvan je biološkim i ekološkim činiocima.

– U drugom talasu opadanje se dešava tokom maja i početkom juna kad se završava faza deobe ćelije ploda. Kod jabuke traje 2-4 nedelje. Na intenzitet opadanja utiču biološki i ekološki činioci. Opadanje je intenzivnije na stablima sa velikim brojem plodova u odnosu na stabla koja imaju manji broj zametnutih plodova.

– Treći talas se može pojaviti neposredno pred berbu. Opadanje plodova u ovom periodu je veoma štetno, za razliku od prethodna dva talasa koji su po svojim posledicama veoma korisna. Tokom opadanja plodovi udaraju u zemlju, mehanički se povređuju i postaju neupotrebivi u svežem stanju. Opadanje plodova u ovom periodu može biti sortna osobina. Sorte jabuke sa kratkom peteljkom su sklone ranom opadanju usled nedostatka prostora za rast. Ekološki činioci (vetar, suša i slaba ishranjenost) takođe izazivaju opadanje plodova. Opadanje može biti izazvano i parazitnom mikroflorom i štetnom entomofaunom.

Izvor: dipl. inž. Jocić Dejan, PSSS Jagodina

Foto: Unsplash