Opština Ruma upozorava na opasnost od paljenja strnjike

22

Iako je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka zabranjeno zakonom, ova pojava je i dalje veoma zastupljena na celoj teritoriji Republike Srbije.

Od početka februara evidentirano je ukupno 1492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je ovakvih požara bilo 226.

Loša praksa paljenja strnjike je zastareli način uklanjanja žetvenih ostataka koji predstavlja veliki rizik po živote i zdravlje građana, kao i njihovu imovinu. Osim toga, ovaj čin nanosi velike štete poljoprivredi, životnoj sredini i prirodi. Ovako uklanjanje strnjike zakonom je zabranjeno i kvalifikuje se kao krivično delo, a za počinioce su predviđene novčane kazne.

Za fizička lica zakon predviđa kazne od 10.000 do 50.000 dinara, dok su iznosi za pravna lica propisani u rasponu od 300.000 do milion dinara.

Opština Ruma će u cilju preventivnog delovanja na suzbijanju požara u narednom periodu sprovoditi pojačani inspekcijski nadzor.

Spaljivanjem strnjike ne smanjuje se samo kvalitet zemljišta, već se požar neretko proširi na okolinu uništavajući čitave ekosisteme, ugrožavajući lovnu divljač, divlje biljne i životinjske vrste, devastirajući zaštićena područja.

Nadležne institucije apeluju na sve građane da preduzimaju mere zaštite od požara, uz ponovno podsećanje da je paljenje vatre na otvorenom prostoru zabranjeno.

Izvor: Opština Ruma

Foto: pvproductions on Freepik

 


reklama