Optimalno vreme berbe jabuka

123

Postoje dve faze zrelosti plodova jabuke, koje su vrlo važne u određivanju vremena berbe: fiziološka zrelost ili dozrelost i tehnološka zrelost ili dospelost ploda.

Kako bismo valjano odredili datum berbe, potrebno je znati da plodovi jabuke imaju dosta skroba, koje se dozrevanjem razlaže i prelazi u šećer.

Fiziološka zrelost nastupa kad je plod jabuke najkrupniji, a semenke mogu u povoljnim uslovima proklijati.

Tehnoloöka zrelost nastupa kad plodovi jabuke postignu najbolje karakteristike potrebne za dalju namenu (konzumacija, čuvanje u skladištu, čuvanje u hladnjači ili prerada).

Pokazatelji zrelosti su:

– morfološka svojstva plodova (oblik i boja ploda, boja mesnatog dela i boja semenki)
– mehanička svojstva (lakoća odvajanja peteljke ploda od drveta, čvrstoća parenhima ploda, sočnost ploda)
– hemijska svojstva mesa ploda i soka (količina skroba i šećera, količina ukupnih kiselina)
– fiziološka svojstva plodova (starost ploda i disanje ploda)

Postoji više metoda za određivanje vremena berbe jabuka.

I – Stare metode koje su nesigurni pokazatelji određivanja vremena berbe:

– Kad plodovi počnu padati sa stabla – nesigurna metoda, jer jabuke mogu opadati i zato što su oštećene od bolesti ili štetočina
– Metoda intenziteta osnovne boje plodova, promena zelene boje u žutu ili u crvenu boju
– Metoda intenziteta boje semenki – bela semenka poprima tamnosmeđu boju. To je nesiguran pokazatelj jer je kod letnjih sorti semenka još nezrela dok je plod već zreo, a kod zimskih je sorti je obrnuto

II – Nove metode – sigurniji pokazatelji određivanja vremena berbe:

– Metoda brojenja dana od punog cvetanja do zrenja – i to za svaku sortu ponaosob. Ova metoda nije potpuno sigurna, jer zavisi od klimatskih uslova
– Metoda merenja čvrstoće mesa ploda određuje se specijalnim aparatom penetrometrom
Hemijske metode – određuje se količina skroba, šećera, kiselina i slično. Jedan od najsigurnijih načina utvrđivanja dozrelosti jabuka jeste hemijskim putem pomoću tzv. jodno-skrobnog testa (jod-jod-kalijum test ili skraćeno J-J-K).

Blagovremenom informacijom o roku berbe smanjuju se posledice prerane i prekasne berbe. Preranom berbom smanjuje se prinos jabuka. Plodovi se slabije čuvaju. Slabiji je kvalitet plodova, osnovna boja je slabo izražena, a jače se ističe zelena boja. Plodovi nemaju tipičnu aromu, gorkog su ukusa i podložni su pojavi fizioloških bolesti (npr. gorke pege). Prekasna berba, takođe, uzrokuje teže čuvanje plodova. Veliki su gubici u prinosu zbog opadanja plodova. Smanjena im je mogućnost čuvanja u hladnjači. Plodovi su podložni različitim gljivičnim oboljenjima (npr. jonatanovim pegama i staklavosti ploda).

Datum berbe zavisi od genetskih svojstava same voćke, položaja voćnjaka, meteoroloških uslova i slično. Ako jabuke želimo da skladištimo u hladnjačama potrebno je plodove jabuke brati dok još imaju šećera u sebi. U skladištima sveži plodovi žive, dišu, te se u njima za vreme čuvanja događaju mnoge promene (npr. skrob se hidrolizom razgrađuje u šećer). Plodovi jabuke se mogu konzumirati kad u njima više nema skroba.

Plodovi jabuka beru se tako da se obuhvate celom šakom, a kažiprst se podmetne ispod spojnog mesta peteljke ploda s granom. Plod se blago uvrne i odvoji.

Za različite sorte jabuka potrebni su različiti uslovi čuvanja. Preporučuje se čuvanje plodova jabuka u hladnjači s kontrolisanom atmosferom (temperatura od nula do pet stepeni, koncentracija CO₂ od 2-4%, koncentracija O₂ 1% i relativna vlažnost vazduha od 90-92%). U takvim uslovima jabuka se može čuvati 6 – 12 meseci. Ako plodovi jabuka stoje 4 dana na temperaturi od 20 stepeni, smanjuje im se vreme čuvanja u hladnjači za mesec dana.

Plodovi namenjeni daljem čuvanju moraju biti zdravi (bez znakova fiziološkog oboljenja) i što ujadnečeniji.

Izvor: dipl. inž. Slavica Stojkić, PSSS Smederevo

Foto: Pixabay, Free Images


reklama