Osam pravila za čuvanje vina pre otvaranja boce

116

U današnje vreme većina ljudi kupuje vino u trovini, ne znajući način pravilnog čuvanja kako bi se što duže očuvao kvalitet.

Naravno, postoje izvesna pravila kako bi vino tokom čuvanja zadržalo svoje najbolje osobine.

1. Čuvati bocu vina na tamnom mestu – Sva vina trebalo bi čuvati dalje od svetlosti, posebno direktne sunčeve svetlosti i izvora fluoroscentnog svetla. Ukoliko je vino izloženi UV zracima, poprimiće neprijatan miris. Tamne boce su nešto bolje rešenje od providnih, ali ne daju bezuslovnu sigurnost. Ako nema boljih uslova, boce smestiti u kartonsku kutiju negde na stranu.

2. Flaša vina sa zapušačem od plute skladište se tako što ćete ih položiti u horizontalni položaj – Ukolikio duže vremena flaše budu lagerovane u vertikalnom položaju, pluta će se osušiti i vazduh će vremenom početi da dolazi u kontakt sa vinom kvareći mu ukus. Etiketirana vina se lageruju u horizontalnom položaju sa etiketom okrenutom na gore, kako bi lakše uočili moguće taloženja u boci.

3. Potrebno je održavanje konstantne temperature – Za produženo odležavanje vina, preko jedne godine, preporuka je čuvanja vina u frižiderima. Temperatura u prostoru za čuvanje vina ne bi trebalo da prelazi 24 stepena na duži vremenski period. Na temperaturi od 24 ˚C vino podleže procesu oksidacije. Najpogodnija temperatura za čuvanje raznih vina je 12,2 ˚C. Ukoliko se dogodi da temperatura padne ispod navedene, neće naškoditi vinu, samo će se usporiti proces odležavanja. Međutim, u prostoru za čuvanje vina daleko je poželjnija temperatura između 20-23, nego između 7-18 stepeni, i ako je prva temperatura bliži „opasnoj“ temperaturnoj zoni od 24 ˚C zato što rast temperature tera vino kroz čep, a pad čini da vino uvlači vazduh. Ovde je potrebno biti pažljiv. Temperaturu mesta na kome se skladišti vino potrebno je održati nepromenljivom koliko god je to moguće. Sve temperaturne promene trebalo bi da se odvijaju polako. Što veće temperaturne oscilacije vino podnese, veće su šanse da ono prerano odleži (sazri) zbog preteranog disanja vina. Temperatura ne bi trebalo da osciluje na dnevnom nivou više od 1.6 ˚C i na godišnjem nivou od 2,7 ˚C. Trebalo bi znati da temperaturne oscilacije više škode crnim vinima (teže ih podnose) u odnosu na bela.

4. Vino nije poželjno pomerati – Ukoliko je to moguće, do preuzimanja boce koju ćemo otvoriti ne bi trebalo da je pomeramo jer ti „potresi“ loše utiču na kvalitet.

5. Potrebno je da vlažnost u lager prostoru bude 70% – Visoka vlažnost sprečava sušenje zapušača i svodi na minimum isparavanje. To ne znači da se vlažnost poveća mnogo iznad 70% jer može da podstakne razvoj buđi i odlepljivljnje etiketa.

6. Vino je osetljivo i potrebno ga je čuvati u posebnoj prostoriji – Znamo da vino radi – „diše“ i zato ga ne smemo čuvati ni sa čim drugim što ima jak miris, jer će taj miris proći kroz zapušač u vino i pokvariti mu miris. Pored ostalog, i dobra ventilacija prostorije je od značaja za čuvanje vina.

7. Vino se čuva određeni vremenski period – To znači da neće svako vino vremenom dobiti bolji ukus. Najčešće, jeftina vina su i po kvalitetu niska kategorija i ne dobijaju na kvalitetu čuvanjem, naprotiv. Crna vina se mogu duže čuvati i ostaviti da odležavaju između dve i 10 godina da bi potpuno sazrela. Naravno, i to zavisi od vrste crnog vina i odnosa šećera, kiselina, tanina, alkohola… Dok je većinu belih vina potrebno trošiti najduže posle dve do tri godine čuvanja, mada i to zavisi od sorte, kvaliteta vina i drugih činilaca u lancu prtoizvodnje i nege.

8. Pre serviranje, potrebno je podesiti temperaturu služenja vina – Različite vrste vina imaju najbolji ukus na specifičnim temperaturama serviranja koje se mogu međusobno malo razlikovati, ali se mogu, takođe, razlikovati u zavisnosti i od temperature na kojoj su vina čuvana. Neposredno pre služenja vina potrebno je dozvoliti da temperatura dostigne optimalnu za serviranje te vrste vina:

– crno, roze i belo suvo vino: 8 – 14 ˚C
– penušava i šampanj vina: 6 – 8 ˚C
– crvena lagana vina: 13 ˚C
– tamna crvena vina: 15 – 19 ˚C

Izvor: dipl. inž. Vida Evstratiev, PSSS Smederevo

Foto: Pixabay


reklama