Ozelenjavanje Kikinde

4

Za projekate pošumljavanja i ozelenjavanja, 12 gradova i opština u Srbiji dobilo je podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Ukupna vrednost odobrenih sredstava iz Zelenog fonda Srbije za pošumljavanje je 40 miliona dinara, a sa 4 miliona i 380 hiljada dinara na Konkursu je podržan i projekat grada Kikinde.

Kako naglašavaju u nadležnom gradskom Sekeratrijatu, odobrena sredstva za nabavku sadnica i pošumljavanje izuzetan su podstrek Ministarstva stalnim nastojanjima da Kikinda što značajnije popravi procenat pod zelenim površinama.

– U pitanju je projekat podizanja vetrozaštitnih pojaseva, kao što je Banatska Topola. Sa 3,5 hiljade sadnica belog jasena, projektom će biti obuhvaćena površina od oko 23 hektara. Ukupna vrednost projekta je 6.380.000 dinara, a pored 4 miliona i 380 hiljada koje opredelilo Ministarstvo, dva miliona dinara obezbedio je grad Kikinda – izjavio je za RTV Miroslava Krnić iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Na osnovu raspoloživih sredstava iz budžetskih fondova, kao i odobrenih sredstva za podizanje vetrozaštinih pojaseva, uskoro bi trebala da počnu planirani radovi u okviru, takozvane, jesenje sadnje.

– Planiranim projektima biće obuhvaćeni školske šume u mestu Sajan, kao i podizanje zasada u Nakovu. Već tokom iduće nedelje trebalo bi da otpočnu radovi na promeni namene nekadašnje deponije u tom mestu sa planiranih 1.300 sadnica sibirskih brestova. Planirano je i hortikultutno uređenje prostora Starog jezera, a zatim i parterno uređenje kikindskog Školskog i Dečjeg dispanzera – zaključila je Krnićeva.

Nove sadnice, zelene površine unutar i oko naseljenih mesta zahtevaju održavanje, ulaganje, kao i visok nivo svesti svih građana o zaštiti životne sredine. Kako naglašavju u Pokretu gorana, to podrazumeva stalne edukacije, volonterski rad i konkretne akcije uz učešće što većeg broja građana.

– Trudićemo se da u kontinuitetu organizujeno edukacije o značaju pošumljavanja, ozelenjavanja našeg grada i okoline. Izuzetno je značajno krenuti od, pre svega, najmlađih, predškolaca, kao i kroz edukaciju osnovaca, srednjoškolaca, ali naših i starijih sugrađana – izjavila je Nevena Mesaroš iz Pokreta gorana Kikinda.

Od 2015. godine, Kikinda je bogatija za preko 40 hiljada novih sadnica, a procenat površina koje se stalno održavaju povećan je za čak 45 odsto. Nažalost, samo tokom ove godine, grad i okolna mesta su usled nelegalne seče ostali bez blizu 50 stabala. Otuda i stalni apeli nadležnih i podsećanje da sredstva uložena u pošumljavanje i ozelenjavanje imaju smisao samo uz podršaku i saradnju sa građanima.

Izvor: RTV

Foto: Pixabay


reklama