Helicoverpa armigera je polifagna štetočina koja pojedinih godina može da nanese znatne štete.

Na razvoj i masovno razmnožavanje pamukove sovice povoljno utiču više temperature i padavine s proleća i visoke temperature tokom letnjih meseci.

Tipična je suptropska vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana koji se kod nas dalje razmnožavaju i priključuju malobrojnim lokalnim populacijama.

Prednja krila leptira su svetlo žute boje. Boja gusenice jako varira, u osnovi je svetlozelena i žuta do crvenkastomrka. Odrasle jedinke su duge 35-40 mm. Tokom godine razvija 2-3 generacije, prezimljava u zemljištu u stadijumu gusenice ili lutke. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do početka septembra, a u većoj meri maja, juna i tokom avgusta. Celokupno razviće jedne generacije, tokom leta završava se za 25-40 dana. Gusenice su veoma polifagne, hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka. U najpovoljnije biljke za razviće sovice u našim krajevima ubrajaju se paradajz, paprika, kukuruz, suncokret, duvan, pasulj, lucerka.

Štete nanosi gusenica hraneći se najpre lišćem, ali se kasnije ubušuje u plod (gusenice I i II generacije), hrane se njegovim sadržajem i prljajući plod izmetom. Ovakvi plodovi (pardajz, paprika) su podložni brzoj truleži usled naseljavanja bakterija roda Pectobacterium -prouzrokovači vlažne truleži. Oštećeni plodovi nisu pogodni za upotrebu. Na poljima pod kukuruzom može biti oštećeno 30-80% klipova. Gubici se uvećavaju jer su oštećeni klipovi podložni prodiranju patogena – prouzrokovača bolesti. Klipovi kukuruza manje stradaju od gusenica ukoliko su zaštićeni dugom i kompaktnom komušinom.

Suzbija se agrotehničkim i hemijskim merama. Od agrotehničkih mera značajno je uništavanje korova i duboka obrada zemljišta. Hemijsko suzbijanje podrazumeva primenu insekticida u mlađim stadijumima razvića gusenice. Vreme tretiranja kod povratarskih biljaka (paradajz, paprika) određuje se na osnovu pregleda biljaka koji počinje pred cvetanje. Kad se nađu prva jaja počinje se sa primenom piretroida. Najvažnije je suzbiti mlade gusenice pre ubušivanja u plodove. Kasniji tretmani nemaju zadovoljavajući efekat.

Izvor: dipl. inž. Žaklina Mladenović, PSSS Smederevo

Foto: Metin GULESCI, Bugwood.org, Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org, O.P. Sharma, Bugwood.org