Braula coeca, kako glasi latinski naziv pčelinje vaši, nije veliki problem za pčele, posebno ako je uporedimo sa nekim drugim parazitima, i više predstavlja nepoželjnog pridruženog gotovana pčelinjeg društva.

Pčelinja vaš se ne hrani hemolifom pčela poput drugih parazita već uzima hranu sa usnih aparata radilica i matica, ređe trutova, i obično je nalazimo između glava i grudi odraslih jedinki. Pri tom se veoma brzo kreće i prelazi sa jedne na drugu pčelu.

Odrasla ženka B. Coeca je duga 1,5 mm i široka 0,7mm, crvenomrke je boje i ima tri para nogu. Parenje mužjaka i ženke se odigrava u svim delovima košnice, a naročito na pčelinjim ramovima ili na grudima samih pčela i to traje od nekoliko minuta do jednog sata. Reprodukcija počinje u proleće i završava se u jesen.

Ženka polaže jaja na unutrašnju površinu voštanih poklopaca sa medom i to pre zatvaranja tih ćelija. Jaja su elipsoidnog oblika i iz njih izlaze prozračne larve koje buše voštani sloj poklopaca stvarajući nežne, razgranate tunele u kojima se odvija dalji razvoj koji se završava pojavom nimfi. Ovi tuneli se mogu naći i u zidovima ćelija sa ramovima sa medom ili praznim saćem. U toku pravljenja tunela i kretanja u njima, ako larve B. coeca naiđu na ćelije sa larvama pčela, prolaze kroz pčelinje leglo bušeći ga kako bi dospele do voštanog sloja u kome će opet napraviti tunele.

Bez obzira na starost, larvama pčelinje vaši kao hrana služi mešavina voska i zrna polena. U toku daljeg razvoja, larve prelaze u stadijum nimfe koje su spljoštenog tela i bele boje.

Iako se ne uklapa u klasičnu sliku parazita pčela (jer se ne hrani hemolifom) teško da pčelinju vaš možemo da izbacimo sa lista štetočina. Naime, ako se nađe u velikom broju, pčelinja vaš uznemiruje maticu (koja čak može i da ugine) i direktno utiče na polaganje jaja (smanjuje se broj jaja), a takođe su ugrožene i radilice. Pri tom, saće je promenjeno zbog tunela koje su napravile larve u poklopcima ćelija sa medom. Med gubi vrednost zbog apsorpcije vlage i on postaje redak, tečan.

Pri postavljanju dijagnoze trebalo bi obratiti pažnju na građu tela parazita, posebno na broj nogu jer pčelinja vaš ima tri para, a varoa četiri para nogu.

Suzbijanje pčelinje vaši izvodi se pre glavne paše i pre zime. Za otklanjanje i uništavanje B. coecae mogu se koristiti mehanički metod i hemijski preparati koji dime.

Mehanički metod se primenjuje kad su u pitanju pojedinačne vaši i to naročito kad se nalaze na matici, blagim dodirivanjem drvenim štapićem prethodno umočenim u med.

Ali, za ozbiljno uklanjanje vaši iz košnice danas se koriste razni hemijski ili drugi dimni preparati kao što je, na primer, fenotijazin tablete ili prah. Dimljenje se vrši predveče, kad su sve pčele u košnici i kad je spoljna temperetura najmanje oko 10 stepeni. Pre ubacivanja mlazeva dima, na pod košnice se postavlja papir premazan tankim slojem jestivog ulja. Posle ubacivanja dima, leta košnica se zatvore najmanje 10 do 15 minuta. Zatim se leta otvaraju i izvlači papir sa pčelinjim vašima koji se spaljuje. Dimljenje bi trebalo sprevesti najmanje tri puta u roku od 10 dana jer dim ne uništava jaja i larve pčelinje vaši.

Takođe, u našim uslovima kod suzbijanja varoe dimnim listićima fluvalinata, istovremeno se suzbija i pčelinja vaš. Kao još jedno dobro sredstvo pokazao se i timol.

Izvor: pcelarstvo.org, prviprvinaskali.com

Foto: Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org, hiveminer.com