Pecanje u 2021. koštaće vas do 10.000 dinara

311

Dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu, prema odluci Ministarstva zaštite životne sredine, koštaće od 600 do 10.000 dinara.

Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara, a stariji od 65 godina odnosno žene i lica sa telesnim oštećenjima od 60 do 80 odsto plaćaju 3.500 dinara.

Godišnja dozvola za osobe sa telesnim oštećenjem većim od 80 odsto, zatim za lica koji imaju potpuni gubitak radne sposobnosti, vojne i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više odsto i lica mlađa od 18 godina koštaće 600 dinara.

Rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području svi će plaćati 4.000 dinara.

Izuzetak su zaštićena područja i parkovi prirode „Sićevačka klisura” i „Ponjavica”, specijalni rezervati prirode „Ritovi donjeg Potisja” i „Jerma”, zaštićeno stanište „Bara Trskovača” i predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera” gde će ribolovci morati da izdvoje 2.000 dinara za dozvolu.

Za zaštićena područja Palića i Ludaškog jezera dozvola košta 2.500 dinara, za park prirode Zlatibor i Radan 3.000 dinara, a pecanje u nacionalnom parku Tara iznosiće 4.500 dinara.

U zaštićenim područjima Đerdapa, Gornjeg Podunavlja, Karađorđeva, Stare Tise, Obedske bare, Bačkotopolske doline i Uvca rekreativni ribolov će se plaćati 5.000 dinara. U parku prirode Stara planina dozvola košta 6.000 dinara, a u predelu izuzetnih odlika reke Gradac 10.000 dinara.

Pravilnikom je propisano da dnevne dozvole za pecanje na ribolovnim područjima koštaju 1.000 dinara, a višednevne 2.000 dinara.

Foto: Pixabay


reklama