Pegavost lista jagode

147

Prouzrokovač pegavosti lista jagode je gljiva Mycosphaerella fragariae. Javlja se na svim područjima gajenja jagode i najčešće je oboljenje ove kulture u našim uslovima.

M. fragariae nanosi štete u vidu smanjenja prinosa u tekućoj godini, slabijeg kvaliteta ploda, slabijeg razvoja živića, a sve se to odražava na manji prinos u narednoj godini.

Tipičan simptom javlja se na listu u vidu manjih tamno ljubičastih pega, okruglog ili neodređenog oblika. Vremenom centralni deo pege postaje siv i svetao, okružen tamno ljubičastim prstenom. Pege dostižu veličinu 3-6 mm u prečniku. Brojne pege mogu da se spoje i da dovedu do nekroze i sušenja lista. Novo lišće se brzo inficira, a delimično i plod. Na širenje bolesti naročito povoljno utiču česte kiše i hladnije vreme, posebno na težim zemljištima.

Suzbijane ove bolesti može biti direktno i indirektno.

Od direktnih mera preporučuje se prskanje bakarnim preparatima pre kretanja vegetacije (mart) i posle završetka berbe, a u toku cvetanja pa do berbe (vodeći računa o karenci), preparatima na bazi metirama, azoksistrobina, mankozeba, boskalid+piraklostrobina, hlorotalonila… Od indireknih mera trebalo bi sprovesti gajenje otpornih sorti jagode, za jagodnjak birati laka i rastresita zemljišta, a u jesen i proleće pokupiti i spaliti sasušeno i zaraženo lišće.

Izvor: dipl. inž. Milena Ćirić, PSSS Užice

Foto: Edward Sikora, Auburn University, Bugwood.org, Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San Luis Obispo, Bugwood.org


reklama