Pegavost lista višnje i trešnje

684

Pegavost lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od pedesetih godina prošlog veka i izaziva velike i značajne štete kako u proizvodnim zasadima ovih kultura tako i u rasadničkoj proizvodnji.

U toplim i kišnim godinama povoljnim za širenje bolesti već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije napadnutih stabala.

Prouzrokovač bolesti je gljiva Blumeriella jaapii koja uglavnom napada list, a ređe peteljku lista ili ploda, sam plod kao i ovogodišnje izdanke i tanje grančice. Tokom juna se na licu lista razvijaju sitne crveno-ljubičaste pege, a na naličju lista se na mestu pege razvija svetla grupa letnjih konidija. Pege se prvo pojavljuju uz ivicu lista, a kasnije se šire prema sredini. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pega, on poprima crvenkastožutu boju i otpada.

Gljiva prezimljava u opalom lišću i na granama. Primarne infekcije se, u zavisnosti od klimatskih uslova, ostvaruju askosporama tokom aprila i maja, a sekundarno širenje bolesti omogućavaju letnje konidije tokom letnjih meseci.

Mere suzbijanja uključuju sadnju otpornih sorti, uništavanje zaraženog otpalog lišća i prskanje fungicidima. Kako izbor sorti uglavnom diktira tržište (otporne sorte mahom nisu tržišno zanimljive), a uništavanjem zaraženog lišća možemo samo smanjiti potencijal gljive, kao jedina prava mera u borbi protiv pegavosti ostaje nam prskanje fungicidima u toku vegetacije. Redovno jesenje ili rano prolećno prskanje protiv prouzrokovača šupljikavosti lista smanjuje i pojavu pegavosti. Hemijska zaštita počinje da se primenjuje sa pojavom prvih simptoma. Najčešće se izvode 2-3 prskanja pre berbe (vodeći računa o karenci fungicida ) i 1-2 prskanja posle berbe. Prskanje je najbolje izvršiti dan ili dva pre najavljenih padavina. Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje registrovani su fungicidi na bazi mankozeba (Dithane, Mankogal), dodina (Dodine S-65 ) kao i fungicidi na bazi bakra. Za jesenje prskanje koje se preporučuje za sve koštičave voćke koriste se fungicidi na bazi bakra kojima se smanjuje infektivni potencijal mnogih bolesti.

Izvor: dipl. ing, zaštite bilja Slavica Stojkić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Ward Upham, Kansas State University, Bugwood.org, Bruce Watt, University of Maine, Bugwood.org, botanichka.ru


reklama