Pepelnica leske

584

Pepelnica leske, koju izaziva gljivica Phyllactinia guttata, česta je i ekonomski značajna bolest ove voćne kulture, a simptome je moguće uočiti u julu i avgustu.

Ukoliko se suzbijanje ne obavi u prvim fazama pojave bolesti, može doći do potpune defolijacije – ogoljenosti leske.

Simptomi bolesti ispoljavaju se na naličiju lista gde se stvara brašnasta navlaka od konidiofora i konidija. Ubrzo ceo list biva zahvaćen brašnastom navlakom. Za razliku od drugih pepelnica, gde se micelija razvija na površini, kod Phyllactinia guttata micelija prodire u unutrašnjost zaraženih organa, usled čega uzrokuje nekrozu, sušenje lista i kasnije njihovo opadanje. U jesen, na naličju lista formiraju se brojne kleistotecije koje služe za održavanje parazita tokom zime.

Suzbijanje se vrši mehanički, sakupljanjem i odstranjivanjem zaraženog lišća ili hemijskim merama primenom fungicida. Zaštitna prskanja se izvode fungicidima na bazi sumpora ali zbog endofitne micelije prednost bi trebalo dati sistemicima.

Izvor: dipl. inž. Dragana Urošević, PSSS


reklama